Thành viên:

msolis

Đăng ký phát âm của msolis

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/05/2013 gelado [pt] phát âm gelado 0 bình chọn
26/05/2013 Zurique [pt] phát âm Zurique 0 bình chọn
26/05/2013 Solis [pt] phát âm Solis 0 bình chọn
26/05/2013 Andrés [pt] phát âm Andrés 0 bình chọn
26/05/2013 Flavia [pt] phát âm Flavia 0 bình chọn
26/05/2013 Letícia [pt] phát âm Letícia 0 bình chọn
26/05/2013 Mario [pt] phát âm Mario 0 bình chọn
26/05/2013 Liam [pt] phát âm Liam 0 bình chọn