Thành viên:

mtjhchenxi

Đăng ký phát âm của mtjhchenxi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/12/2018 三角學 [zh] phát âm 三角學 0 bình chọn
20/12/2018 展开新生活 [zh] phát âm 展开新生活 0 bình chọn
20/12/2018 京九铁路是联系内地与香港的纽带。 [zh] phát âm 京九铁路是联系内地与香港的纽带。 1 bình chọn
20/12/2018 癩蛤蟆想吃天鵝肉 [zh] phát âm 癩蛤蟆想吃天鵝肉 0 bình chọn
20/12/2018 鸡蛋产量 [zh] phát âm 鸡蛋产量 0 bình chọn
20/12/2018 他尽管身体不好,仍然坚持工作。 [zh] phát âm 他尽管身体不好,仍然坚持工作。 0 bình chọn
20/12/2018 我把蜡像当成真人了。 [zh] phát âm 我把蜡像当成真人了。 0 bình chọn
20/12/2018 在社交媒体上 [zh] phát âm 在社交媒体上 0 bình chọn
20/12/2018 商业是工农业之间的重要纽带。 [zh] phát âm 商业是工农业之间的重要纽带。 1 bình chọn
20/12/2018 话不投机 [zh] phát âm 话不投机 0 bình chọn
20/12/2018 朝鲜半岛无核化 [zh] phát âm 朝鲜半岛无核化 0 bình chọn
20/12/2018 聚苯乙烯泡沫 [zh] phát âm 聚苯乙烯泡沫 0 bình chọn
19/12/2018 桌子是随机放的,没有成排排列。 [zh] phát âm 桌子是随机放的,没有成排排列。 0 bình chọn
19/12/2018 斯拉夫人 [zh] phát âm 斯拉夫人 0 bình chọn
19/12/2018 每逢星期日 [zh] phát âm 每逢星期日 0 bình chọn
19/12/2018 翔实的材料 [zh] phát âm 翔实的材料 0 bình chọn
19/12/2018 有什么问题尽管问。需要什么尽管说。 [zh] phát âm 有什么问题尽管问。需要什么尽管说。 0 bình chọn
19/12/2018 范儿 [zh] phát âm 范儿 0 bình chọn
19/12/2018 乐意之至 [zh] phát âm 乐意之至 0 bình chọn
19/12/2018 计划泡汤了。 [zh] phát âm 计划泡汤了。 0 bình chọn
19/12/2018 我们压根儿不同意 [zh] phát âm 我们压根儿不同意 0 bình chọn
19/12/2018 沙縣小吃 [zh] phát âm 沙縣小吃 0 bình chọn
19/12/2018 他这样做实出于无奈,你应该谅解。 [zh] phát âm 他这样做实出于无奈,你应该谅解。 0 bình chọn
19/12/2018 六点一刻 [zh] phát âm 六点一刻 0 bình chọn
19/12/2018 新闻发言人 [zh] phát âm 新闻发言人 0 bình chọn
19/12/2018 跑偏 [zh] phát âm 跑偏 0 bình chọn
19/12/2018 锅碗瓢盆 [zh] phát âm 锅碗瓢盆 0 bình chọn
17/12/2018 新海峡时报 [zh] phát âm 新海峡时报 0 bình chọn
17/12/2018 走错 [zh] phát âm 走错 0 bình chọn
17/12/2018 养护 [zh] phát âm 养护 0 bình chọn