Thành viên:

mtjhchenxi

Đăng ký phát âm của mtjhchenxi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/12/2018 三角學 [zh] phát âm 三角學 0 bình chọn
20/12/2018 癩蛤蟆想吃天鵝肉 [zh] phát âm 癩蛤蟆想吃天鵝肉 0 bình chọn
20/12/2018 鸡蛋产量 [zh] phát âm 鸡蛋产量 0 bình chọn
20/12/2018 聚苯乙烯泡沫 [zh] phát âm 聚苯乙烯泡沫 0 bình chọn
20/12/2018 斯拉夫人 [zh] phát âm 斯拉夫人 0 bình chọn
20/12/2018 每逢星期日 [zh] phát âm 每逢星期日 0 bình chọn
20/12/2018 翔实的材料 [zh] phát âm 翔实的材料 0 bình chọn
20/12/2018 范儿 [zh] phát âm 范儿 0 bình chọn
20/12/2018 乐意之至 [zh] phát âm 乐意之至 0 bình chọn
20/12/2018 沙縣小吃 [zh] phát âm 沙縣小吃 0 bình chọn
20/12/2018 新闻发言人 [zh] phát âm 新闻发言人 0 bình chọn
20/12/2018 跑偏 [zh] phát âm 跑偏 0 bình chọn
20/12/2018 锅碗瓢盆 [zh] phát âm 锅碗瓢盆 0 bình chọn
17/12/2018 走错 [zh] phát âm 走错 0 bình chọn
17/12/2018 养护 [zh] phát âm 养护 0 bình chọn
17/12/2018 居心 [zh] phát âm 居心 0 bình chọn
17/12/2018 错觉 [zh] phát âm 错觉 0 bình chọn
17/12/2018 参差 [zh] phát âm 参差 0 bình chọn
17/12/2018 方差 [zh] phát âm 方差 0 bình chọn
11/12/2017 壮实 [zh] phát âm 壮实 0 bình chọn
11/12/2017 道观 [zh] phát âm 道观 0 bình chọn
11/12/2017 残次品 [zh] phát âm 残次品 0 bình chọn
11/12/2017 东成西就 [zh] phát âm 东成西就 0 bình chọn
11/12/2017 一代枭雄 [zh] phát âm 一代枭雄 0 bình chọn
11/12/2017 紫电青霜 [zh] phát âm 紫电青霜 0 bình chọn
11/12/2017 痛心 [zh] phát âm 痛心 0 bình chọn
11/12/2017 卫生局 [zh] phát âm 卫生局 0 bình chọn
10/05/2017 紅中 [zh] phát âm 紅中 -1 bình chọn
10/05/2017 天胡 [zh] phát âm 天胡 0 bình chọn
10/05/2017 寡不敌众 [zh] phát âm 寡不敌众 0 bình chọn