Thành viên:

mtjhchenxi

Đăng ký phát âm của mtjhchenxi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/05/2017 防水布 [zh] phát âm 防水布 0 bình chọn
07/07/2016 涸泽而渔 [zh] phát âm 涸泽而渔 0 bình chọn
07/07/2016 碳酸钙 [zh] phát âm 碳酸钙 0 bình chọn
07/07/2016 网红 [zh] phát âm 网红 0 bình chọn
07/07/2016 较劲 [zh] phát âm 较劲 0 bình chọn
07/07/2016 天寒地冻 [zh] phát âm 天寒地冻 0 bình chọn
07/07/2016 土豆鳕鱼 [zh] phát âm 土豆鳕鱼 0 bình chọn
07/07/2016 军大衣 [zh] phát âm 军大衣 0 bình chọn
14/06/2016 雍和宮 [zh] phát âm 雍和宮 0 bình chọn
01/06/2016 溯回 [zh] phát âm 溯回 0 bình chọn
10/03/2016 戲院 [zh] phát âm 戲院 0 bình chọn
10/03/2016 两不相欠 [zh] phát âm 两不相欠 0 bình chọn
10/03/2016 真有你的 [zh] phát âm 真有你的 0 bình chọn
10/03/2016 方士 [zh] phát âm 方士 0 bình chọn
10/03/2016 讲义 [zh] phát âm 讲义 0 bình chọn
10/03/2016 弹射椅 [zh] phát âm 弹射椅 0 bình chọn
10/03/2016 瓶塞 [zh] phát âm 瓶塞 0 bình chọn
10/03/2016 靴子 [zh] phát âm 靴子 0 bình chọn
10/03/2016 狼狈 [zh] phát âm 狼狈 0 bình chọn
10/03/2016 钢筋水泥 [zh] phát âm 钢筋水泥 0 bình chọn
03/03/2016 [zh] phát âm 进 0 bình chọn
03/03/2016 管家 [zh] phát âm 管家 0 bình chọn
03/03/2016 平底船 [zh] phát âm 平底船 0 bình chọn
23/02/2016 穿孔 [zh] phát âm 穿孔 1 bình chọn
23/02/2016 [zh] phát âm 石 0 bình chọn
23/02/2016 [zh] phát âm 错 0 bình chọn
23/02/2016 小贩 [zh] phát âm 小贩 0 bình chọn
23/02/2016 攻势 [zh] phát âm 攻势 0 bình chọn
22/02/2016 踪影 [zh] phát âm 踪影 -1 bình chọn
22/02/2016 忠厚 [zh] phát âm 忠厚 0 bình chọn