Thành viên:

mtjhchenxi

Đăng ký phát âm của mtjhchenxi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/02/2016 路人 [zh] phát âm 路人 0 bình chọn
19/02/2016 驻足 [zh] phát âm 驻足 0 bình chọn
19/02/2016 据了解 [zh] phát âm 据了解 0 bình chọn
19/02/2016 先来后到 [zh] phát âm 先来后到 0 bình chọn
19/02/2016 着边 [zh] phát âm 着边 0 bình chọn
19/02/2016 死心眼子 [zh] phát âm 死心眼子 0 bình chọn
19/02/2016 建筑工人 [zh] phát âm 建筑工人 0 bình chọn
18/02/2016 脑门 [zh] phát âm 脑门 0 bình chọn
18/02/2016 教育当局 [zh] phát âm 教育当局 0 bình chọn
18/02/2016 非奸即盗 [zh] phát âm 非奸即盗 0 bình chọn
18/02/2016 房门 [zh] phát âm 房门 0 bình chọn
27/01/2016 替我永远保密 [zh] phát âm 替我永远保密 0 bình chọn
06/01/2016 长筒袜 [zh] phát âm 长筒袜 0 bình chọn
04/01/2016 花花 [zh] phát âm 花花 0 bình chọn
04/01/2016 [zh] phát âm 讨 0 bình chọn
04/01/2016 [zh] phát âm 泡 0 bình chọn
04/01/2016 贾婉 [zh] phát âm 贾婉 0 bình chọn
04/01/2016 立刀边 [zh] phát âm 立刀边 0 bình chọn
04/01/2016 夕字旁 [zh] phát âm 夕字旁 0 bình chọn
28/12/2015 東風 [zh] phát âm 東風 0 bình chọn
28/12/2015 消费者保护 [zh] phát âm 消费者保护 0 bình chọn
28/12/2015 補花 [zh] phát âm 補花 0 bình chọn
22/12/2015 火炬 [zh] phát âm 火炬 0 bình chọn
14/12/2015 攻读 [zh] phát âm 攻读 0 bình chọn
11/12/2015 龃龉 [zh] phát âm 龃龉 0 bình chọn
11/12/2015 买单 [zh] phát âm 买单 0 bình chọn
11/12/2015 有氧健身 [zh] phát âm 有氧健身 0 bình chọn
11/12/2015 [zh] phát âm 谁 -1 bình chọn
11/12/2015 第二课 [zh] phát âm 第二课 0 bình chọn
11/12/2015 妈妈 [zh] phát âm 妈妈 0 bình chọn