Thành viên:

muhammetmustafa

Đăng ký phát âm của muhammetmustafa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/11/2011 delilenmek [tr] phát âm delilenmek 0 bình chọn
05/11/2011 himaye [tr] phát âm himaye 0 bình chọn
05/11/2011 bükülmek [tr] phát âm bükülmek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 görünür [tr] phát âm görünür 0 bình chọn
05/11/2011 eşmek [tr] phát âm eşmek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 grev [tr] phát âm grev 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 harekât [tr] phát âm harekât 0 bình chọn
05/11/2011 çözmek [tr] phát âm çözmek 0 bình chọn
05/11/2011 hür [tr] phát âm hür 0 bình chọn
05/11/2011 gibisi [tr] phát âm gibisi 0 bình chọn
05/11/2011 gümbürtü [tr] phát âm gümbürtü 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 hiddetli [tr] phát âm hiddetli 0 bình chọn
05/11/2011 aranjman [tr] phát âm aranjman 0 bình chọn
05/11/2011 gaddar [tr] phát âm gaddar 0 bình chọn
05/11/2011 giyecek [tr] phát âm giyecek 0 bình chọn
05/11/2011 barmen [tr] phát âm barmen 0 bình chọn
05/11/2011 gül [tr] phát âm gül 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 alerjik [tr] phát âm alerjik 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 enselemek [tr] phát âm enselemek 0 bình chọn
05/11/2011 elhamdülillâh [tr] phát âm elhamdülillâh 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/11/2011 hikâye [tr] phát âm hikâye 0 bình chọn
05/11/2011 ifrat [tr] phát âm ifrat 0 bình chọn
05/11/2011 başhekim [tr] phát âm başhekim 0 bình chọn
05/11/2011 düşmek [tr] phát âm düşmek 0 bình chọn
05/11/2011 geliş [tr] phát âm geliş 0 bình chọn
05/11/2011 imalı [tr] phát âm imalı 0 bình chọn
05/11/2011 gıpta [tr] phát âm gıpta 0 bình chọn
05/11/2011 edinmek [tr] phát âm edinmek 0 bình chọn
05/11/2011 efkârlanmak [tr] phát âm efkârlanmak 0 bình chọn
05/11/2011 genişlemek [tr] phát âm genişlemek 1 bình chọn Phát âm tốt nhất