Thành viên:

mukuljani

Đăng ký phát âm của mukuljani

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/02/2017 રજા [gu] phát âm રજા 0 bình chọn
01/02/2017 નદી [gu] phát âm નદી 0 bình chọn
01/02/2017 છાપું [gu] phát âm છાપું 0 bình chọn
01/02/2017 ઘઉં [gu] phát âm ઘઉં 0 bình chọn
01/02/2017 ચોખા [gu] phát âm ચોખા 0 bình chọn
01/02/2017 મગ [gu] phát âm મગ 0 bình chọn
01/02/2017 સમાચાર [gu] phát âm સમાચાર 0 bình chọn
01/02/2017 ચશ્માં [gu] phát âm ચશ્માં 0 bình chọn
01/02/2017 માબાપ [gu] phát âm માબાપ 0 bình chọn
01/02/2017 ઐશ્વર્યા મજમુદાર [gu] phát âm ઐશ્વર્યા મજમુદાર 0 bình chọn
01/02/2017 કાગળ [gu] phát âm કાગળ 0 bình chọn
01/02/2017 રંગ [gu] phát âm રંગ 0 bình chọn
01/02/2017 પેંસિલ [gu] phát âm પેંસિલ 0 bình chọn
01/02/2017 બાળક [gu] phát âm બાળક 0 bình chọn
01/02/2017 કાળું [gu] phát âm કાળું 0 bình chọn
01/02/2017 ભૂખરું [gu] phát âm ભૂખરું 0 bình chọn
01/02/2017 સફેદ [gu] phát âm સફેદ 0 bình chọn
01/02/2017 ધોળું [gu] phát âm ધોળું 0 bình chọn
01/02/2017 વાદળી [gu] phát âm વાદળી 0 bình chọn
01/02/2017 લીલું [gu] phát âm લીલું 0 bình chọn
01/02/2017 પીળું [gu] phát âm પીળું 0 bình chọn
01/02/2017 લાલ [gu] phát âm લાલ 0 bình chọn
01/02/2017 બદામી [gu] phát âm બદામી 0 bình chọn
01/02/2017 મગન [gu] phát âm મગન 0 bình chọn
01/02/2017 નયન [gu] phát âm નયન 0 bình chọn
01/02/2017 અકબર [gu] phát âm અકબર 0 bình chọn
01/02/2017 કનક [gu] phát âm કનક 0 bình chọn
01/02/2017 અમર [gu] phát âm અમર 0 bình chọn
01/02/2017 મનહર [gu] phát âm મનહર 0 bình chọn
01/02/2017 રતન [gu] phát âm રતન 0 bình chọn