Thành viên:

muriel

Đăng ký phát âm của muriel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
18/09/2010 Rémy Pflimlin [fr] phát âm Rémy Pflimlin Của mgersin
03/11/2008 apellido [es] phát âm apellido Của alejachg