Thành viên:

muriel

Đăng ký phát âm của muriel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/11/2008 clinique [fr] phát âm clinique 0 bình chọn
03/11/2008 comptoir de famille [fr] phát âm comptoir de famille 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 Jumonville [fr] phát âm Jumonville 0 bình chọn
03/11/2008 riposte [fr] phát âm riposte 0 bình chọn
03/11/2008 Alexis de Tocqueville [fr] phát âm Alexis de Tocqueville 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 tiare [fr] phát âm tiare 0 bình chọn
03/11/2008 Pernod [fr] phát âm Pernod 0 bình chọn
03/11/2008 Vauxbuin [fr] phát âm Vauxbuin 0 bình chọn
03/11/2008 Chatenay-Malabry [fr] phát âm Chatenay-Malabry 0 bình chọn
03/11/2008 l'essentiel [fr] phát âm l'essentiel 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 Le Pigeoulet’ [fr] phát âm Le Pigeoulet’ 0 bình chọn
03/11/2008 adieu [fr] phát âm adieu 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/11/2008 mythomane [fr] phát âm mythomane 0 bình chọn