Thành viên:

nairym

Đăng ký phát âm của nairym

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/10/2009 caballito de mar [es] phát âm caballito de mar 0 bình chọn
16/10/2009 sostiene [es] phát âm sostiene 0 bình chọn
16/10/2009 hipocampo [es] phát âm hipocampo 0 bình chọn
16/10/2009 verticalmente [es] phát âm verticalmente 0 bình chọn
16/10/2009 ondulados [es] phát âm ondulados 0 bình chọn
16/10/2009 distribuido [es] phát âm distribuido 0 bình chọn
16/10/2009 ondulamientos [es] phát âm ondulamientos 0 bình chọn
16/10/2009 artrópodo [es] phát âm artrópodo 0 bình chọn
16/10/2009 hiere [es] phát âm hiere 0 bình chọn
16/10/2009 vuelve [es] phát âm vuelve -1 bình chọn
16/10/2009 lentos [es] phát âm lentos 0 bình chọn
16/10/2009 sintiéndose [es] phát âm sintiéndose 0 bình chọn
16/10/2009 perlas [es] phát âm perlas 0 bình chọn
16/10/2009 molestado [es] phát âm molestado 0 bình chọn
31/05/2009 monje [es] phát âm monje 0 bình chọn
31/05/2009 gravedad [es] phát âm gravedad -1 bình chọn
31/05/2009 atrevido [es] phát âm atrevido 0 bình chọn
31/05/2009 desenvuelto [es] phát âm desenvuelto 0 bình chọn
31/05/2009 sospechar [es] phát âm sospechar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/05/2009 difunto [es] phát âm difunto 0 bình chọn
31/05/2009 diablura [es] phát âm diablura 0 bình chọn
31/05/2009 prodigiosamente [es] phát âm prodigiosamente 0 bình chọn
31/05/2009 agilidad [es] phát âm agilidad 0 bình chọn
31/05/2009 notabilísimo [es] phát âm notabilísimo 0 bình chọn
31/05/2009 referirse [es] phát âm referirse 0 bình chọn
31/05/2009 timidez [es] phát âm timidez 0 bình chọn
31/05/2009 fingido [es] phát âm fingido 0 bình chọn
31/05/2009 Fernando de Santiago [es] phát âm Fernando de Santiago 0 bình chọn
31/05/2009 fruición [es] phát âm fruición 0 bình chọn
31/05/2009 prójimo [es] phát âm prójimo 0 bình chọn