Thành viên:

nairym

Đăng ký phát âm của nairym

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/05/2009 duende [es] phát âm duende 1 bình chọn
31/05/2009 perdiz [es] phát âm perdiz 0 bình chọn
31/05/2009 perentoriedad [es] phát âm perentoriedad 0 bình chọn
31/05/2009 perfil [es] phát âm perfil 0 bình chọn
31/05/2009 perfidia [es] phát âm perfidia 0 bình chọn
31/05/2009 enfervorizar [es] phát âm enfervorizar 0 bình chọn
31/05/2009 enfisema [es] phát âm enfisema 0 bình chọn
31/05/2009 empaque [es] phát âm empaque 0 bình chọn
31/05/2009 desvergüenza [es] phát âm desvergüenza 0 bình chọn
31/05/2009 puntiagudo [es] phát âm puntiagudo 0 bình chọn
31/05/2009 puericultor [es] phát âm puericultor 0 bình chọn
31/05/2009 pugna [es] phát âm pugna 0 bình chọn
31/05/2009 telilla [es] phát âm telilla 0 bình chọn
31/05/2009 escotilla [es] phát âm escotilla 0 bình chọn
31/05/2009 escéptico [es] phát âm escéptico 0 bình chọn
31/05/2009 ocurrencia [es] phát âm ocurrencia 0 bình chọn
31/05/2009 limpiaparabrisas [es] phát âm limpiaparabrisas 0 bình chọn
31/05/2009 extracción [es] phát âm extracción 0 bình chọn
31/05/2009 henchimiento [es] phát âm henchimiento 0 bình chọn
31/05/2009 resuello [es] phát âm resuello 0 bình chọn
31/05/2009 Playa Del Carmen [es] phát âm Playa Del Carmen 0 bình chọn
31/05/2009 acaloramiento [es] phát âm acaloramiento 0 bình chọn
31/05/2009 acebuche [es] phát âm acebuche 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/05/2009 acaecedero [es] phát âm acaecedero 0 bình chọn
31/05/2009 acaecimiento [es] phát âm acaecimiento 0 bình chọn
31/05/2009 manoseado [es] phát âm manoseado 0 bình chọn
31/05/2009 maleducado [es] phát âm maleducado 0 bình chọn
31/05/2009 cerrajo [es] phát âm cerrajo -1 bình chọn
31/05/2009 retroceso [es] phát âm retroceso 0 bình chọn
31/05/2009 acanalado [es] phát âm acanalado 0 bình chọn