Thành viên:

nairym

Đăng ký phát âm của nairym

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/05/2009 acecho [es] phát âm acecho 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
31/05/2009 achaparrado [es] phát âm achaparrado 0 bình chọn
31/05/2009 achacable [es] phát âm achacable 0 bình chọn
31/05/2009 agarrotarse [es] phát âm agarrotarse 0 bình chọn
31/05/2009 agotado [es] phát âm agotado 0 bình chọn
31/05/2009 aplazamiento [es] phát âm aplazamiento 0 bình chọn
31/05/2009 cogotazo [es] phát âm cogotazo 0 bình chọn
31/05/2009 agazaparse [es] phát âm agazaparse 0 bình chọn
31/05/2009 agobiante [es] phát âm agobiante 0 bình chọn
31/05/2009 burgomaestre [es] phát âm burgomaestre 0 bình chọn
31/05/2009 apesadumbrar [es] phát âm apesadumbrar 0 bình chọn
31/05/2009 abrigarse [es] phát âm abrigarse 0 bình chọn
31/05/2009 bamboleo [es] phát âm bamboleo 0 bình chọn
31/05/2009 apenar [es] phát âm apenar 0 bình chọn
31/05/2009 burocrático [es] phát âm burocrático 0 bình chọn
31/05/2009 barranca [es] phát âm barranca 0 bình chọn
31/05/2009 barrabasada [es] phát âm barrabasada 0 bình chọn
31/05/2009 bloquear [es] phát âm bloquear 1 bình chọn
23/05/2009 cien [es] phát âm cien -1 bình chọn
21/05/2009 castigo [es] phát âm castigo -1 bình chọn
21/05/2009 inmediata [es] phát âm inmediata 0 bình chọn
21/05/2009 hechos [es] phát âm hechos 0 bình chọn
21/05/2009 evidente [es] phát âm evidente 2 bình chọn
21/05/2009 detenidos [es] phát âm detenidos 0 bình chọn
21/05/2009 liberados [es] phát âm liberados 0 bình chọn
21/05/2009 decretaba [es] phát âm decretaba 0 bình chọn
21/05/2009 sentados [es] phát âm sentados 0 bình chọn
21/05/2009 fiscal [es] phát âm fiscal 0 bình chọn
21/05/2009 imputaba [es] phát âm imputaba 0 bình chọn
21/05/2009 cargos [es] phát âm cargos 0 bình chọn