Thành viên:

nairym

Đăng ký phát âm của nairym

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/05/2009 banquillo [es] phát âm banquillo 0 bình chọn
21/05/2009 falla [es] phát âm falla 0 bình chọn
21/05/2009 acusados [es] phát âm acusados 0 bình chọn
21/05/2009 colonia [es] phát âm colonia 0 bình chọn
21/05/2009 vive [es] phát âm vive 0 bình chọn
21/05/2009 sistema defensivo [es] phát âm sistema defensivo 0 bình chọn