Thành viên:

nch87

Đăng ký phát âm của nch87

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/07/2013 желаем [ru] phát âm желаем 0 bình chọn
12/07/2013 пойди-ка [ru] phát âm пойди-ка 0 bình chọn
12/07/2013 умняра [ru] phát âm умняра 0 bình chọn
12/07/2013 облиздат [ru] phát âm облиздат 0 bình chọn
12/07/2013 засмеялись [ru] phát âm засмеялись 0 bình chọn
12/07/2013 сослуживец [ru] phát âm сослуживец 0 bình chọn
12/07/2013 торс [bg] phát âm торс 0 bình chọn
12/07/2013 черепашка [ru] phát âm черепашка 1 bình chọn
12/07/2013 закосить [ru] phát âm закосить 0 bình chọn
12/07/2013 шлёпки [ru] phát âm шлёпки 0 bình chọn
12/07/2013 монпансье [ru] phát âm монпансье 0 bình chọn
12/07/2013 попьём [ru] phát âm попьём 0 bình chọn
12/07/2013 ламповщица [ru] phát âm ламповщица 0 bình chọn
12/07/2013 самоспасатель изолирующий [ru] phát âm самоспасатель изолирующий 0 bình chọn
12/07/2013 граммонал [ru] phát âm граммонал 0 bình chọn
12/07/2013 бейджик [ru] phát âm бейджик 0 bình chọn
12/07/2013 лейблы [ru] phát âm лейблы 0 bình chọn
12/07/2013 пиплы [ru] phát âm пиплы 0 bình chọn
12/07/2013 Невский проспект [ru] phát âm Невский проспект 0 bình chọn
12/07/2013 привет [ru] phát âm привет 2 bình chọn
12/07/2013 Алексей Миллер [ru] phát âm Алексей Миллер 0 bình chọn
12/07/2013 Россия [ru] phát âm Россия 0 bình chọn
12/07/2013 мятежный [ru] phát âm мятежный 0 bình chọn
12/07/2013 здравствуйте [ru] phát âm здравствуйте -1 bình chọn
12/07/2013 метр [ru] phát âm метр 1 bình chọn
12/07/2013 Акулина [ru] phát âm Акулина -1 bình chọn
12/07/2013 вымпел [ru] phát âm вымпел 0 bình chọn
12/07/2013 гастроэнтерит [ru] phát âm гастроэнтерит 0 bình chọn
12/07/2013 бешенстве [ru] phát âm бешенстве 0 bình chọn
12/07/2013 Мэттью Фокс [ru] phát âm Мэттью Фокс 0 bình chọn