Thành viên:

nekrotzar

Đăng ký phát âm của nekrotzar

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/06/2012 Yaweh [he] phát âm Yaweh 0 bình chọn
06/06/2012 בני ברית [he] phát âm בני ברית 0 bình chọn