Thành viên:

nhuber

Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/04/2009 памятью [ru] phát âm памятью 0 bình chọn
09/04/2009 уязвлен [ru] phát âm уязвлен 0 bình chọn
06/04/2009 наследственной [ru] phát âm наследственной 0 bình chọn
06/04/2009 звёздную [ru] phát âm звёздную 0 bình chọn
06/04/2009 андроида [ru] phát âm андроида 0 bình chọn
06/04/2009 крылся [ru] phát âm крылся 0 bình chọn
06/04/2009 восхищался [ru] phát âm восхищался 0 bình chọn
06/04/2009 шелухи [ru] phát âm шелухи -1 bình chọn
06/04/2009 матрасе [ru] phát âm матрасе 0 bình chọn
06/04/2009 надёжное [ru] phát âm надёжное 0 bình chọn
06/04/2009 заметной [ru] phát âm заметной 0 bình chọn
06/04/2009 разрастется [ru] phát âm разрастется 0 bình chọn
06/04/2009 используемых [ru] phát âm используемых 0 bình chọn
06/04/2009 поставят [ru] phát âm поставят 0 bình chọn
06/04/2009 неординарных [ru] phát âm неординарных 0 bình chọn
06/04/2009 десятилетий [ru] phát âm десятилетий 0 bình chọn
06/04/2009 родителей [ru] phát âm родителей 0 bình chọn
06/04/2009 закрепленными [ru] phát âm закрепленными 0 bình chọn
05/04/2009 обработав [ru] phát âm обработав 0 bình chọn
05/04/2009 иную [ru] phát âm иную 0 bình chọn
05/04/2009 ь [ru] phát âm ь 0 bình chọn
05/04/2009 чудесной [ru] phát âm чудесной 0 bình chọn
05/04/2009 допускающей [ru] phát âm допускающей 0 bình chọn
05/04/2009 постигнут [ru] phát âm постигнут 0 bình chọn
05/04/2009 электронике [ru] phát âm электронике 0 bình chọn
05/04/2009 богами [ru] phát âm богами 0 bình chọn
05/04/2009 поискам [ru] phát âm поискам 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/04/2009 приступит [ru] phát âm приступит 0 bình chọn
05/04/2009 информацией [ru] phát âm информацией 0 bình chọn
05/04/2009 полученной [ru] phát âm полученной 0 bình chọn