Thành viên:

nhuber

Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2009 подрывающие [ru] phát âm подрывающие 0 bình chọn
05/04/2009 предчувствиям [ru] phát âm предчувствиям 0 bình chọn
05/04/2009 проблему [ru] phát âm проблему 0 bình chọn
05/04/2009 пещерного [ru] phát âm пещерного 0 bình chọn
05/04/2009 характерны [ru] phát âm характерны 0 bình chọn
05/04/2009 направитесь [ru] phát âm направитесь 0 bình chọn
05/04/2009 отклонилось [ru] phát âm отклонилось 0 bình chọn
04/04/2009 вздрогнув [ru] phát âm вздрогнув 0 bình chọn
04/04/2009 стук [ru] phát âm стук 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 механизм [ru] phát âm механизм 0 bình chọn
04/04/2009 заглянуть [ru] phát âm заглянуть 0 bình chọn
04/04/2009 весомо [ru] phát âm весомо 0 bình chọn
04/04/2009 пригодиться [ru] phát âm пригодиться 0 bình chọn
04/04/2009 надет [ru] phát âm надет 0 bình chọn
04/04/2009 опустить [ru] phát âm опустить 0 bình chọn
04/04/2009 прикрепленный [ru] phát âm прикрепленный 0 bình chọn
04/04/2009 автоматический [ru] phát âm автоматический 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 перекусить [ru] phát âm перекусить 0 bình chọn
04/04/2009 худо [ru] phát âm худо 0 bình chọn
04/04/2009 придёт [ru] phát âm придёт 0 bình chọn
04/04/2009 кормиться [ru] phát âm кормиться 0 bình chọn
04/04/2009 бурьян [ru] phát âm бурьян 0 bình chọn
04/04/2009 биология [ru] phát âm биология 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 идей [ru] phát âm идей 0 bình chọn
04/04/2009 догадываться [ru] phát âm догадываться 0 bình chọn
04/04/2009 сути [ru] phát âm сути 0 bình chọn
04/04/2009 руководство [ru] phát âm руководство 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 прилагал [ru] phát âm прилагал 0 bình chọn
04/04/2009 новых [ru] phát âm новых 0 bình chọn
04/04/2009 совершено [ru] phát âm совершено 0 bình chọn