Thành viên:

nhuber

Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2009 надето [ru] phát âm надето 0 bình chọn
04/04/2009 сняв [ru] phát âm сняв 0 bình chọn
04/04/2009 ознакомиться [ru] phát âm ознакомиться 0 bình chọn
04/04/2009 убежден [ru] phát âm убежден 0 bình chọn
04/04/2009 превосходящий [ru] phát âm превосходящий 0 bình chọn
04/04/2009 начнем [ru] phát âm начнем 0 bình chọn
04/04/2009 подумаю [ru] phát âm подумаю -1 bình chọn
04/04/2009 пиши [ru] phát âm пиши 0 bình chọn
04/04/2009 сокровищница [ru] phát âm сокровищница 0 bình chọn
04/04/2009 арест [ru] phát âm арест 0 bình chọn
04/04/2009 беспокойно [ru] phát âm беспокойно 0 bình chọn
04/04/2009 мучительно [ru] phát âm мучительно 0 bình chọn
04/04/2009 неспособен [ru] phát âm неспособен 0 bình chọn
04/04/2009 сознание [ru] phát âm сознание 0 bình chọn
04/04/2009 лениво [ru] phát âm лениво 0 bình chọn
04/04/2009 знаменитость [ru] phát âm знаменитость 0 bình chọn
04/04/2009 возиться [ru] phát âm возиться 0 bình chọn
04/04/2009 спокоен [ru] phát âm спокоен 0 bình chọn
04/04/2009 попадаться [ru] phát âm попадаться 0 bình chọn
04/04/2009 воскрес [ru] phát âm воскрес 0 bình chọn
04/04/2009 заняться [ru] phát âm заняться 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 изложение [ru] phát âm изложение 0 bình chọn
04/04/2009 диплом [ru] phát âm диплом 0 bình chọn
04/04/2009 пожить [ru] phát âm пожить 0 bình chọn
04/04/2009 похожий [ru] phát âm похожий 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 грезить [ru] phát âm грезить 0 bình chọn
04/04/2009 теплота [ru] phát âm теплота 0 bình chọn
04/04/2009 осока [ru] phát âm осока 0 bình chọn
04/04/2009 уладиться [ru] phát âm уладиться 0 bình chọn
04/04/2009 начисто [ru] phát âm начисто 1 bình chọn Phát âm tốt nhất