Thành viên:

nhuber

Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2009 завещание [ru] phát âm завещание 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 архив [ru] phát âm архив 0 bình chọn
04/04/2009 юридически [ru] phát âm юридически 0 bình chọn
04/04/2009 зацепка [ru] phát âm зацепка 0 bình chọn
04/04/2009 безусловно [ru] phát âm безусловно 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 прецедент [ru] phát âm прецедент 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 имущество [ru] phát âm имущество 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 рассудок [ru] phát âm рассудок 0 bình chọn
04/04/2009 составить [ru] phát âm составить 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 криво [ru] phát âm криво 0 bình chọn
04/04/2009 толком [ru] phát âm толком 0 bình chọn
04/04/2009 связаться [ru] phát âm связаться 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 обман [ru] phát âm обман 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 оптический [ru] phát âm оптический 0 bình chọn
04/04/2009 ошибочно [ru] phát âm ошибочно 0 bình chọn
04/04/2009 соглашаться [ru] phát âm соглашаться 0 bình chọn
04/04/2009 ландшафт [ru] phát âm ландшафт -1 bình chọn
04/04/2009 шорох [ru] phát âm шорох 0 bình chọn
04/04/2009 красота [ru] phát âm красота 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 манера [ru] phát âm манера 0 bình chọn
04/04/2009 колорит [ru] phát âm колорит 0 bình chọn
04/04/2009 тематика [ru] phát âm тематика 0 bình chọn
04/04/2009 ошеломляющее [ru] phát âm ошеломляющее 0 bình chọn
04/04/2009 символизм [ru] phát âm символизм 0 bình chọn
04/04/2009 зритель [ru] phát âm зритель -1 bình chọn
04/04/2009 цвет [ru] phát âm цвет 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 Альберт [ru] phát âm Альберт 0 bình chọn
04/04/2009 фамилия [ru] phát âm фамилия 0 bình chọn
04/04/2009 триумф [ru] phát âm триумф 0 bình chọn
04/04/2009 наниматель [ru] phát âm наниматель 0 bình chọn