Thành viên:

nhuber

Đăng ký phát âm của nhuber

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2009 решается [ru] phát âm решается 0 bình chọn
04/04/2009 отвечу [ru] phát âm отвечу 0 bình chọn
04/04/2009 значащий [ru] phát âm значащий 0 bình chọn
04/04/2009 рай [ru] phát âm рай 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 сторицей [ru] phát âm сторицей 0 bình chọn
04/04/2009 утерянное [ru] phát âm утерянное 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 успешно [ru] phát âm успешно 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 непроторенным [ru] phát âm непроторенным 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 сообщество [ru] phát âm сообщество 0 bình chọn
04/04/2009 общаясь [ru] phát âm общаясь 0 bình chọn
04/04/2009 трудятся [ru] phát âm трудятся 0 bình chọn
04/04/2009 присущи [ru] phát âm присущи 0 bình chọn
04/04/2009 запугивать [ru] phát âm запугивать 0 bình chọn
04/04/2009 угадать [ru] phát âm угадать 0 bình chọn
04/04/2009 поэтому [ru] phát âm поэтому 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 килобайт [ru] phát âm килобайт 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2009 забавно [ru] phát âm забавно 0 bình chọn
04/04/2009 ощутить [ru] phát âm ощутить 0 bình chọn
04/04/2009 отсюда [ru] phát âm отсюда 0 bình chọn
04/04/2009 смысл [ru] phát âm смысл 0 bình chọn
04/04/2009 лист [ru] phát âm лист 0 bình chọn
04/04/2009 рот [ru] phát âm рот -1 bình chọn
04/04/2009 отнюдь [ru] phát âm отнюдь 0 bình chọn
04/04/2009 язычок [ru] phát âm язычок 0 bình chọn
04/04/2009 убить [ru] phát âm убить 0 bình chọn
04/04/2009 самодовольно [ru] phát âm самодовольно 0 bình chọn
04/04/2009 пытливо [ru] phát âm пытливо 0 bình chọn
04/04/2009 взнос [ru] phát âm взнос 0 bình chọn
04/04/2009 кабель [ru] phát âm кабель -1 bình chọn
04/04/2009 речка [ru] phát âm речка 0 bình chọn