Thành viên:

ninatorres

Đăng ký phát âm của ninatorres

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/07/2012 quórum [pt] phát âm quórum 0 bình chọn
09/07/2012 quilómetro [pt] phát âm quilómetro Của Flowerchild66