Thành viên:

ninatorres

Đăng ký phát âm của ninatorres

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
13/03/2018 inspire [pt] phát âm inspire 0 bình chọn
06/03/2018 no puede ser [es] phát âm no puede ser Của alberbonillo
06/03/2018 no lo veo [es] phát âm no lo veo Của niicio
06/03/2018 no lo hago [es] phát âm no lo hago Của alberbonillo
06/03/2018 la cena [es] phát âm la cena Của niicio
06/03/2018 el desayuno [es] phát âm el desayuno Của alaincastronuno
28/02/2018 más grande [es] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
28/02/2018 tu padre [es] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
21/02/2018 el viernes [es] phát âm el viernes Của alberbonillo
21/02/2018 el jueves [es] phát âm el jueves Của alberbonillo
20/02/2018 el aeropuerto [es] phát âm el aeropuerto Của alberbonillo
20/02/2018 la estación [es] phát âm la estación Của alberbonillo
20/02/2018 una reunión [es] phát âm una reunión Của alberbonillo
20/02/2018 el miércoles [es] phát âm el miércoles Của LePortillow
18/02/2018 a la playa [es] phát âm a la playa Của alberbonillo
13/02/2018 cinco y cuarto [es] phát âm cinco y cuarto Của alberbonillo
13/02/2018 cuatro y media [es] phát âm cuatro y media Của alberbonillo
13/02/2018 a las tres [es] phát âm a las tres Của alberbonillo
13/02/2018 a las dos [es] phát âm a las dos Của alberbonillo
11/02/2018 un hotel [es] phát âm un hotel Của poniol
06/11/2017 ¿Y eso? [es] phát âm ¿Y eso? Của vicenms
06/11/2017 ya que estamos [es] phát âm ya que estamos Của vicenms
01/11/2017 nascer do sol [pt] phát âm nascer do sol 0 bình chọn
01/11/2017 cana de pesca [pt] phát âm cana de pesca 0 bình chọn
01/11/2017 meia-maré [pt] phát âm meia-maré 0 bình chọn
01/11/2017 maré-baixa [pt] phát âm maré-baixa 0 bình chọn
01/11/2017 maré-alta [pt] phát âm maré-alta 0 bình chọn
01/11/2017 fio de pesca [pt] phát âm fio de pesca 0 bình chọn
01/11/2017 acho que não [pt] phát âm acho que não 1 bình chọn
01/11/2017 não me parece [pt] phát âm não me parece 0 bình chọn