Thành viên:

ninatorres

Đăng ký phát âm của ninatorres

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
10/04/2018 pregúntale [es] phát âm pregúntale Của RubenMH
10/04/2018 explícale [es] phát âm explícale Của RubenMH
10/04/2018 de la [es] phát âm de la Của vicenms
04/04/2018 dile [es] phát âm dile Của cc4miloo
21/03/2018 me alegro [es] phát âm me alegro Của prafumu
20/03/2018 USA [pt] phát âm USA 0 bình chọn
20/03/2018 manutenção de instalações [pt] phát âm manutenção de instalações 0 bình chọn
20/03/2018 um problema [pt] phát âm um problema 0 bình chọn
20/03/2018 dizer-me [pt] phát âm dizer-me 0 bình chọn
13/03/2018 inspire [pt] phát âm inspire 0 bình chọn
06/03/2018 no puede ser [es] phát âm no puede ser Của alberbonillo
06/03/2018 no lo veo [es] phát âm no lo veo Của niicio
06/03/2018 no lo hago [es] phát âm no lo hago Của alberbonillo
06/03/2018 la cena [es] phát âm la cena Của niicio
06/03/2018 el desayuno [es] phát âm el desayuno Của alaincastronuno
28/02/2018 más grande [es] phát âm más grande Của alberbonillo
28/02/2018 tu padre [es] phát âm tu padre Của alberbonillo
21/02/2018 el viernes [es] phát âm el viernes Của alberbonillo
21/02/2018 el jueves [es] phát âm el jueves Của alberbonillo
20/02/2018 a las seis menos cuarto [es] phát âm a las seis menos cuarto Của alberbonillo
20/02/2018 la parada de autobús [es] phát âm la parada de autobús Của cc4miloo
20/02/2018 el aeropuerto [es] phát âm el aeropuerto Của alberbonillo
20/02/2018 la estación [es] phát âm la estación Của alberbonillo
20/02/2018 una reunión [es] phát âm una reunión Của alberbonillo
20/02/2018 el miércoles [es] phát âm el miércoles Của LePortillow
18/02/2018 a la playa [es] phát âm a la playa Của alberbonillo
13/02/2018 cinco y cuarto [es] phát âm cinco y cuarto Của alberbonillo
13/02/2018 cuatro y media [es] phát âm cuatro y media Của alberbonillo
13/02/2018 a las tres [es] phát âm a las tres Của alberbonillo
13/02/2018 a las dos [es] phát âm a las dos Của alberbonillo