Thành viên:

ninatorres

Đăng ký phát âm của ninatorres

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
06/11/2017 ya que estamos [es] phát âm ya que estamos Của vicenms
01/11/2017 nascer do sol [pt] phát âm nascer do sol 0 bình chọn
01/11/2017 cana de pesca [pt] phát âm cana de pesca 0 bình chọn
01/11/2017 meia-maré [pt] phát âm meia-maré 0 bình chọn
01/11/2017 maré-baixa [pt] phát âm maré-baixa 0 bình chọn
01/11/2017 maré-alta [pt] phát âm maré-alta 0 bình chọn
01/11/2017 fio de pesca [pt] phát âm fio de pesca 0 bình chọn
01/11/2017 acho que não [pt] phát âm acho que não 1 bình chọn
01/11/2017 não me parece [pt] phát âm não me parece 0 bình chọn
01/11/2017 a correr bem [pt] phát âm a correr bem 0 bình chọn
01/11/2017 já agora [pt] phát âm já agora 0 bình chọn
01/11/2017 reparar em [pt] phát âm reparar em 0 bình chọn
01/11/2017 desenrascar-se [pt] phát âm desenrascar-se 0 bình chọn
01/11/2017 meia hora [pt] phát âm meia hora 0 bình chọn
28/10/2017 de qualquer maneira [pt] phát âm de qualquer maneira 0 bình chọn
28/10/2017 ter razão [pt] phát âm ter razão 0 bình chọn
28/10/2017 estás certo [pt] phát âm estás certo 0 bình chọn
28/10/2017 está certo [pt] phát âm está certo 0 bình chọn
28/10/2017 um bocado [pt] phát âm um bocado 0 bình chọn
09/07/2012 quórum [pt] phát âm quórum 0 bình chọn
09/07/2012 quilómetro [pt] phát âm quilómetro Của Flowerchild66