Thành viên:

ninatorres

Đăng ký phát âm của ninatorres

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/03/2018 consultoria [pt] phát âm consultoria 0 bình chọn
20/03/2018 consultor [pt] phát âm consultor 0 bình chọn
20/03/2018 USA [pt] phát âm USA 0 bình chọn
20/03/2018 manutenção de instalações [pt] phát âm manutenção de instalações 0 bình chọn
20/03/2018 limpeza [pt] phát âm limpeza 0 bình chọn
20/03/2018 mecânicas [pt] phát âm mecânicas 0 bình chọn
20/03/2018 elétricas [pt] phát âm elétricas 0 bình chọn
20/03/2018 como está? [pt] phát âm como está? 0 bình chọn
20/03/2018 muito [pt] phát âm muito 0 bình chọn
20/03/2018 propriedade [pt] phát âm propriedade 0 bình chọn
20/03/2018 empresa [pt] phát âm empresa 0 bình chọn
20/03/2018 organiza [pt] phát âm organiza 0 bình chọn
20/03/2018 trabalham [pt] phát âm trabalham 0 bình chọn
20/03/2018 equipa [pt] phát âm equipa 0 bình chọn
20/03/2018 fornecedores [pt] phát âm fornecedores 0 bình chọn
20/03/2018 quantas [pt] phát âm quantas 0 bình chọn
20/03/2018 quantos [pt] phát âm quantos 0 bình chọn
20/03/2018 problemas [pt] phát âm problemas 0 bình chọn
20/03/2018 um problema [pt] phát âm um problema 0 bình chọn
20/03/2018 todos os anos [pt] phát âm todos os anos 0 bình chọn
20/03/2018 todos [pt] phát âm todos 0 bình chọn
20/03/2018 Anos [pt] phát âm Anos 0 bình chọn
20/03/2018 os [pt] phát âm os 0 bình chọn
20/03/2018 dizer-me [pt] phát âm dizer-me 0 bình chọn
20/03/2018 gasta [pt] phát âm gasta 0 bình chọn
20/03/2018 dizer [pt] phát âm dizer 0 bình chọn
20/03/2018 pode [pt] phát âm pode 0 bình chọn
20/03/2018 uso [pt] phát âm uso 0 bình chọn
20/03/2018 sua [pt] phát âm sua 0 bình chọn
20/03/2018 seu [pt] phát âm seu 0 bình chọn