Thành viên:

ninatorres

Đăng ký phát âm của ninatorres

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/10/2017 demorar [pt] phát âm demorar 0 bình chọn
25/10/2017 As melhoras! [pt] phát âm As melhoras! 0 bình chọn
25/10/2017 competição [pt] phát âm competição 0 bình chọn
25/10/2017 assistir [pt] phát âm assistir 0 bình chọn
24/10/2017 acordado [pt] phát âm acordado 0 bình chọn
24/10/2017 peripécia [pt] phát âm peripécia 0 bình chọn
24/10/2017 chato [pt] phát âm chato 0 bình chọn
24/10/2017 equilíbrio [pt] phát âm equilíbrio 0 bình chọn
24/10/2017 padrão [pt] phát âm padrão 0 bình chọn
09/07/2012 joelho [pt] phát âm joelho 1 bình chọn
09/07/2012 Jorge [pt] phát âm Jorge 1 bình chọn
09/07/2012 julho [pt] phát âm julho 1 bình chọn
09/07/2012 loja [pt] phát âm loja 0 bình chọn
09/07/2012 Espanha [pt] phát âm Espanha 0 bình chọn
09/07/2012 companhia [pt] phát âm companhia -1 bình chọn
09/07/2012 palhaço [pt] phát âm palhaço 0 bình chọn
09/07/2012 maravilhoso [pt] phát âm maravilhoso 1 bình chọn
09/07/2012 hora [pt] phát âm hora 0 bình chọn
09/07/2012 honesto [pt] phát âm honesto 0 bình chọn
09/07/2012 biologia [pt] phát âm biologia 0 bình chọn
09/07/2012 gente [pt] phát âm gente 3 bình chọn
09/07/2012 segundo [pt] phát âm segundo 0 bình chọn
09/07/2012 gato [pt] phát âm gato 1 bình chọn
09/07/2012 cinema [pt] phát âm cinema 0 bình chọn
09/07/2012 cena [pt] phát âm cena 0 bình chọn
09/07/2012 cuco [pt] phát âm cuco 0 bình chọn
09/07/2012 cuidar [pt] phát âm cuidar 1 bình chọn
09/07/2012 corda [pt] phát âm corda 0 bình chọn
09/07/2012 evolução [pt] phát âm evolução 0 bình chọn
09/07/2012 promoção [pt] phát âm promoção 0 bình chọn