Thành viên:

nipo

Đăng ký phát âm của nipo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
19/05/2012 cunsigghiu [scn] phát âm cunsigghiu 0 bình chọn
19/05/2012 cunfunniri [scn] phát âm cunfunniri 0 bình chọn
19/05/2012 bilicu [scn] phát âm bilicu 0 bình chọn
19/05/2012 strina (snc) [scn] phát âm strina (snc) 0 bình chọn
22/04/2012 ghiarnu [scn] phát âm ghiarnu 0 bình chọn
22/04/2012 vientu [scn] phát âm vientu 0 bình chọn
22/04/2012 Naca a vientu [scn] phát âm Naca a vientu 0 bình chọn
22/04/2012 arrapparisi [scn] phát âm arrapparisi 0 bình chọn
01/03/2012 carcara [scn] phát âm carcara 0 bình chọn
27/02/2012 sancieli [scn] phát âm sancieli 0 bình chọn
27/02/2012 segghia [scn] phát âm segghia 0 bình chọn
20/02/2012 nzinca [scn] phát âm nzinca 0 bình chọn
20/02/2012 ncignari [scn] phát âm ncignari 0 bình chọn
20/02/2012 varduni [scn] phát âm varduni 0 bình chọn
20/02/2012 siei [scn] phát âm siei 0 bình chọn
20/02/2012 ncinagghia [scn] phát âm ncinagghia 0 bình chọn
20/02/2012 ncimari [scn] phát âm ncimari 0 bình chọn
20/02/2012 munnari [scn] phát âm munnari 0 bình chọn
20/02/2012 sbriula [scn] phát âm sbriula 0 bình chọn
20/02/2012 scaniaturi [scn] phát âm scaniaturi 0 bình chọn
12/02/2012 ncarrunavacchi [scn] phát âm ncarrunavacchi 0 bình chọn
12/02/2012 saittuni [scn] phát âm saittuni 0 bình chọn
12/02/2012 agghiu [scn] phát âm agghiu 0 bình chọn
12/02/2012 cca (avverbiu) [scn] phát âm cca (avverbiu) 0 bình chọn
12/02/2012 cipudda [scn] phát âm cipudda 0 bình chọn
12/02/2012 criesa [scn] phát âm criesa 0 bình chọn
09/02/2012 nciappatu [scn] phát âm nciappatu 0 bình chọn
09/02/2012 scupetta [scn] phát âm scupetta 0 bình chọn
09/02/2012 uddiri [scn] phát âm uddiri 0 bình chọn
09/02/2012 caurara [scn] phát âm caurara 0 bình chọn