Thành viên:

nipo

Đăng ký phát âm của nipo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/02/2012 sausizza [scn] phát âm sausizza 0 bình chọn
09/02/2012 catrama [scn] phát âm catrama 0 bình chọn
09/02/2012 sucu (snc) [scn] phát âm sucu (snc) 0 bình chọn
09/02/2012 catinazzu [scn] phát âm catinazzu 0 bình chọn
09/02/2012 casciabancu [scn] phát âm casciabancu 0 bình chọn
09/02/2012 ncugnari [scn] phát âm ncugnari 0 bình chọn
09/02/2012 scugnari [scn] phát âm scugnari 0 bình chọn
09/02/2012 viscotta scaurati [scn] phát âm viscotta scaurati 0 bình chọn
09/02/2012 scauratu [scn] phát âm scauratu 0 bình chọn
09/02/2012 scaurari [scn] phát âm scaurari 0 bình chọn
09/02/2012 sbutari [scn] phát âm sbutari 0 bình chọn
09/02/2012 scrufuniari [scn] phát âm scrufuniari 0 bình chọn
09/02/2012 tignusu [scn] phát âm tignusu 0 bình chọn
09/02/2012 tinciri [scn] phát âm tinciri 0 bình chọn
09/02/2012 [scn] phát âm tè 0 bình chọn
08/02/2012 scrippiuni [scn] phát âm scrippiuni 0 bình chọn
08/02/2012 zazzamita [scn] phát âm zazzamita 0 bình chọn
08/02/2012 spisa (snc) [scn] phát âm spisa (snc) 0 bình chọn
08/02/2012 scracchiari [scn] phát âm scracchiari 0 bình chọn
08/02/2012 scraccu [scn] phát âm scraccu 0 bình chọn
08/02/2012 trigghiola [scn] phát âm trigghiola 0 bình chọn
08/02/2012 trigghia [scn] phát âm trigghia 0 bình chọn
08/02/2012 cucciddatu [scn] phát âm cucciddatu 0 bình chọn
08/02/2012 buffetta [scn] phát âm buffetta 0 bình chọn
08/02/2012 Mario Cavaradossi [it] phát âm Mario Cavaradossi 0 bình chọn
08/02/2012 Carboneria [it] phát âm Carboneria 0 bình chọn
07/02/2012 scurciari [scn] phát âm scurciari 0 bình chọn
07/02/2012 sdignusu [scn] phát âm sdignusu 0 bình chọn
07/02/2012 carricari [scn] phát âm carricari 0 bình chọn
07/02/2012 carnilivari [scn] phát âm carnilivari 0 bình chọn