Thành viên:

nipo

Đăng ký phát âm của nipo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/02/2012 sciumi [scn] phát âm sciumi 0 bình chọn
04/02/2012 nidificante migratore [it] phát âm nidificante migratore 0 bình chọn
04/02/2012 nidificante [it] phát âm nidificante 0 bình chọn
04/02/2012 appiattita [it] phát âm appiattita 0 bình chọn
04/02/2012 Iovene [it] phát âm Iovene 0 bình chọn
04/02/2012 distinguono [it] phát âm distinguono 0 bình chọn
03/02/2012 Cicciu [scn] phát âm Cicciu 0 bình chọn
03/02/2012 chiddu [scn] phát âm chiddu 0 bình chọn
03/02/2012 uddicu [scn] phát âm uddicu 0 bình chọn
03/02/2012 piettu [scn] phát âm piettu 0 bình chọn
03/02/2012 finuccieddu i timpa [scn] phát âm finuccieddu i timpa 0 bình chọn
03/02/2012 finuocciu [scn] phát âm finuocciu 0 bình chọn
03/02/2012 giacere [it] phát âm giacere 0 bình chọn
03/02/2012 godere [it] phát âm godere 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/02/2012 ventitreesimo [it] phát âm ventitreesimo 0 bình chọn
03/02/2012 baroncini [it] phát âm baroncini 0 bình chọn
03/02/2012 curvatubi [it] phát âm curvatubi 0 bình chọn
03/02/2012 forsizia [it] phát âm forsizia 0 bình chọn
03/02/2012 curvilineo [it] phát âm curvilineo 0 bình chọn
03/02/2012 vacillamento [it] phát âm vacillamento 0 bình chọn
03/02/2012 dabbasso [it] phát âm dabbasso 0 bình chọn
03/02/2012 rutenio [it] phát âm rutenio 0 bình chọn
03/02/2012 rilasciata [it] phát âm rilasciata 0 bình chọn
03/02/2012 cicloamatore [it] phát âm cicloamatore 0 bình chọn
03/02/2012 equipaggiando [it] phát âm equipaggiando 0 bình chọn
03/02/2012 disomogeneo [it] phát âm disomogeneo 0 bình chọn
03/02/2012 ibrida [it] phát âm ibrida 0 bình chọn
03/02/2012 meneghina [it] phát âm meneghina 0 bình chọn
03/02/2012 influisce [it] phát âm influisce 0 bình chọn
03/02/2012 carbonile [it] phát âm carbonile 0 bình chọn