Thành viên:

olfine

Đăng ký phát âm của olfine

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/10/2018 Fini Henriques [da] phát âm Fini Henriques 0 bình chọn
03/10/2018 metallisk [da] phát âm metallisk 0 bình chọn
03/10/2018 forevige [da] phát âm forevige 0 bình chọn
03/10/2018 avantgardistisk [da] phát âm avantgardistisk 0 bình chọn
03/10/2018 togbus [da] phát âm togbus 0 bình chọn
03/10/2018 strå [da] phát âm strå 0 bình chọn
03/10/2018 luge [da] phát âm luge 0 bình chọn
03/10/2018 forlovelse [da] phát âm forlovelse 1 bình chọn
31/07/2018 frem og tilbage [da] phát âm frem og tilbage 0 bình chọn
31/07/2018 Min oldemor fylder år i morgen. [da] phát âm Min oldemor fylder år i morgen. 0 bình chọn
31/07/2018 har travlt med [da] phát âm har travlt med 0 bình chọn
31/07/2018 have ret [da] phát âm have ret 0 bình chọn
31/07/2018 tæt ved [da] phát âm tæt ved 0 bình chọn
31/07/2018 slide op [da] phát âm slide op 0 bình chọn
31/07/2018 af den grund [da] phát âm af den grund 0 bình chọn
31/07/2018 fint klaret! [da] phát âm fint klaret! 0 bình chọn
31/07/2018 Har du lyst til at komme forbi i aften? [da] phát âm Har du lyst til at komme forbi i aften? 0 bình chọn
31/07/2018 komme forbi [da] phát âm komme forbi 0 bình chọn
31/07/2018 Søren Peder Lauritz Sørensen [da] phát âm Søren Peder Lauritz Sørensen 0 bình chọn
31/07/2018 luftperspektiv [da] phát âm luftperspektiv 0 bình chọn
31/07/2018 afkoble [da] phát âm afkoble 0 bình chọn
31/07/2018 skævhed [da] phát âm skævhed 0 bình chọn
31/07/2018 tilskyndelse [da] phát âm tilskyndelse 0 bình chọn
31/07/2018 udskyde [da] phát âm udskyde 0 bình chọn
31/07/2018 agere [da] phát âm agere 0 bình chọn
31/07/2018 Thomas Søndergård [da] phát âm Thomas Søndergård 0 bình chọn
31/07/2018 køkken [da] phát âm køkken 1 bình chọn
24/11/2017 Spodsbjerg [da] phát âm Spodsbjerg 0 bình chọn
24/11/2017 Hva' så? [da] phát âm Hva' så? 0 bình chọn
24/11/2017 utilstedelig [da] phát âm utilstedelig 0 bình chọn