Thành viên:

olfine

Đăng ký phát âm của olfine

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/05/2017 skorsten [da] phát âm skorsten 0 bình chọn
23/05/2017 børnehaveklasse [da] phát âm børnehaveklasse 0 bình chọn
23/05/2017 slægtskab [da] phát âm slægtskab 0 bình chọn
23/05/2017 afløser [da] phát âm afløser 0 bình chọn
23/05/2017 dobbeltværelse [da] phát âm dobbeltværelse 0 bình chọn
01/03/2017 Ragna [da] phát âm Ragna 0 bình chọn
01/03/2017 vejkort [da] phát âm vejkort 0 bình chọn
01/03/2017 Andreas Helgstrand [da] phát âm Andreas Helgstrand 0 bình chọn
26/11/2016 Phlake [da] phát âm Phlake 0 bình chọn
26/11/2016 intetsteds [da] phát âm intetsteds 0 bình chọn
26/11/2016 Gerth [da] phát âm Gerth 0 bình chọn
26/11/2016 Andreas Cornelius [da] phát âm Andreas Cornelius 0 bình chọn
26/11/2016 strateg [da] phát âm strateg 0 bình chọn
26/11/2016 middelalderligt [da] phát âm middelalderligt 0 bình chọn
26/11/2016 Pernille Harder [da] phát âm Pernille Harder 0 bình chọn
26/11/2016 tilstrækkelig [da] phát âm tilstrækkelig 0 bình chọn
26/11/2016 bordplade [da] phát âm bordplade 0 bình chọn
25/11/2016 Langs [da] phát âm Langs 1 bình chọn
25/11/2016 tidsrøver [da] phát âm tidsrøver 0 bình chọn
25/11/2016 distrikt [da] phát âm distrikt 0 bình chọn
25/11/2016 Palle Mikkelborg [da] phát âm Palle Mikkelborg 0 bình chọn
25/11/2016 oksesteg [da] phát âm oksesteg 0 bình chọn
25/11/2016 boulevard [da] phát âm boulevard 0 bình chọn
20/11/2016 afmærke [da] phát âm afmærke 0 bình chọn
20/11/2016 overvejede [da] phát âm overvejede 0 bình chọn
20/11/2016 purpur [da] phát âm purpur 0 bình chọn
20/11/2016 takket [da] phát âm takket 0 bình chọn
20/11/2016 ikke engang [da] phát âm ikke engang 0 bình chọn
20/11/2016 begynderdansk [da] phát âm begynderdansk 0 bình chọn
20/11/2016 Ågerup [da] phát âm Ågerup 0 bình chọn