Thành viên:

omofca

Đăng ký phát âm của omofca

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/01/2013 Benzodiazepine [en] phát âm Benzodiazepine 0 bình chọn
22/12/2012 dromedary [en] phát âm dromedary 0 bình chọn
22/12/2012 Yeshua Hamashiaj [he] phát âm Yeshua Hamashiaj 0 bình chọn
22/12/2012 Manasseh [en] phát âm Manasseh 0 bình chọn
22/12/2012 Issachar [en] phát âm Issachar 0 bình chọn
22/12/2012 Ahab [en] phát âm Ahab 0 bình chọn
22/12/2012 bethsaida [en] phát âm bethsaida 0 bình chọn
22/12/2012 Bethesda [en] phát âm Bethesda -1 bình chọn
22/12/2012 Hrothgar [en] phát âm Hrothgar 0 bình chọn
22/12/2012 Ciudad Juárez [es] phát âm Ciudad Juárez -1 bình chọn
22/12/2012 psicologia [es] phát âm psicologia 0 bình chọn
22/12/2012 United Arab Emirates [en] phát âm United Arab Emirates -2 bình chọn
22/12/2012 corps [en] phát âm corps 0 bình chọn
22/12/2012 Hawaii [en] phát âm Hawaii 0 bình chọn
22/12/2012 Alberta [en] phát âm Alberta 0 bình chọn
22/12/2012 Nova Scotia [en] phát âm Nova Scotia -1 bình chọn
22/12/2012 Saskatchewan [en] phát âm Saskatchewan 0 bình chọn
22/12/2012 Bahrain [en] phát âm Bahrain 0 bình chọn
22/12/2012 Ethiopia [en] phát âm Ethiopia 0 bình chọn
22/12/2012 Somalia [en] phát âm Somalia 0 bình chọn
22/12/2012 Uganda [en] phát âm Uganda 1 bình chọn
22/12/2012 Rwanda [en] phát âm Rwanda -2 bình chọn
22/12/2012 Tanzania [en] phát âm Tanzania 0 bình chọn
22/12/2012 Eritrea [en] phát âm Eritrea 0 bình chọn
22/12/2012 Djibouti [en] phát âm Djibouti 0 bình chọn
27/06/2012 methylenedioxymethamphetamine [en] phát âm methylenedioxymethamphetamine -2 bình chọn
27/06/2012 xerosis [en] phát âm xerosis 0 bình chọn
27/06/2012 xerostomia [en] phát âm xerostomia 0 bình chọn
08/06/2012 betacyanin [en] phát âm betacyanin 0 bình chọn
08/06/2012 midazolam [en] phát âm midazolam 0 bình chọn