Thành viên:

omofca

Đăng ký phát âm của omofca

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/05/2012 dopamine [en] phát âm dopamine 0 bình chọn
30/05/2012 norepinephrine [en] phát âm norepinephrine 0 bình chọn
30/05/2012 interminable [en] phát âm interminable 0 bình chọn
30/05/2012 contrivance [en] phát âm contrivance 0 bình chọn
30/05/2012 urticaria [en] phát âm urticaria 0 bình chọn
30/05/2012 laceration [en] phát âm laceration 0 bình chọn
30/05/2012 pronunciation [en] phát âm pronunciation 0 bình chọn
30/05/2012 gynecomastia [en] phát âm gynecomastia 1 bình chọn
30/05/2012 physiology [en] phát âm physiology 0 bình chọn