Thành viên:

opciga

Đăng ký phát âm của opciga

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/10/2012 trafik [tr] phát âm trafik 0 bình chọn
02/10/2012 çifte kumrular [tr] phát âm çifte kumrular 0 bình chọn
02/10/2012 Uludağ [tr] phát âm Uludağ 0 bình chọn
02/10/2012 sergüzeşt [tr] phát âm sergüzeşt 0 bình chọn
02/10/2012 vergi numarası [tr] phát âm vergi numarası 0 bình chọn
02/10/2012 fehim [tr] phát âm fehim 0 bình chọn
02/10/2012 Kız Kulesi [tr] phát âm Kız Kulesi 0 bình chọn
02/10/2012 Sağlık Bakanlığı [tr] phát âm Sağlık Bakanlığı 0 bình chọn
02/10/2012 fellik fellik [tr] phát âm fellik fellik 0 bình chọn
02/10/2012 zurna gibi [tr] phát âm zurna gibi 0 bình chọn
02/10/2012 Zülfikar [tr] phát âm Zülfikar 0 bình chọn