Thành viên:

osricke

Đăng ký phát âm của osricke

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/03/2012 polysomnography [en] phát âm polysomnography 0 bình chọn
27/03/2012 polysomnogram [en] phát âm polysomnogram 0 bình chọn
27/03/2012 Willamette River [en] phát âm Willamette River 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/03/2012 err [en] phát âm err 2 bình chọn
27/03/2012 Massachusetts [en] phát âm Massachusetts 0 bình chọn
27/03/2012 Seattle Post-Intelligencer [en] phát âm Seattle Post-Intelligencer 0 bình chọn
27/03/2012 sounding [en] phát âm sounding 0 bình chọn
27/03/2012 take place [en] phát âm take place 0 bình chọn
27/03/2012 prithee [en] phát âm prithee 0 bình chọn
27/03/2012 autocrat [en] phát âm autocrat 2 bình chọn
27/03/2012 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
27/03/2012 quantity surveyor [en] phát âm quantity surveyor 0 bình chọn
27/03/2012 windscreen wiper [en] phát âm windscreen wiper 1 bình chọn Phát âm tốt nhất