Thành viên:

osricke

Đăng ký phát âm của osricke

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
27/05/2012 Brognoligo [it] phát âm Brognoligo Của Delfinarium
22/04/2012 Чадин [ru] phát âm Чадин Của sky_is_over
21/04/2012 Елисаветград [ru] phát âm Елисаветград Của sky_is_over
21/04/2012 Суздальцев [ru] phát âm Суздальцев Của Marina_F
20/04/2012 Расплюев [ru] phát âm Расплюев Của sky_is_over
19/04/2012 Медведенко [ru] phát âm Медведенко Của Skvodo
19/04/2012 Тригорин [ru] phát âm Тригорин Của Marina_F
19/04/2012 Шамраев [ru] phát âm Шамраев Của exomni
19/04/2012 Сорин [ru] phát âm Сорин Của Marina_F
19/04/2012 Аркадина [ru] phát âm Аркадина Của Marina_F
27/03/2012 Kakheti [ka] phát âm Kakheti Của lengabe
27/03/2012 Saperavi [ka] phát âm Saperavi Của lengabe
27/03/2012 Kindzmarauli (wine style) [ka] phát âm Kindzmarauli (wine style) Của lengabe
27/03/2012 Alicante Bouschet [pt] phát âm Alicante Bouschet Của inofensiva
27/03/2012 Quinta da Vegia (winery) [pt] phát âm Quinta da Vegia (winery) Của inofensiva
27/03/2012 Quinta das Bágeiras (winery) [pt] phát âm Quinta das Bágeiras (winery) Của inofensiva
27/03/2012 picapoll negre [ca] phát âm picapoll negre Của francesct
26/03/2012 delle Venezie [it] phát âm delle Venezie Của Vally84