Thành viên:

oveka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của oveka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
23/08/2015 курлюкати [uk] phát âm курлюкати 0 bình chọn
23/08/2015 кукукати [uk] phát âm кукукати 0 bình chọn
23/08/2015 кураїна [uk] phát âm кураїна 0 bình chọn
23/08/2015 крячачий [uk] phát âm крячачий 0 bình chọn
23/08/2015 цехін [uk] phát âm цехін 0 bình chọn
23/08/2015 курганчиковий [uk] phát âm курганчиковий 0 bình chọn
20/08/2015 кульбачити [uk] phát âm кульбачити 0 bình chọn
20/08/2015 кульбачник [uk] phát âm кульбачник 0 bình chọn
20/08/2015 кульбачний [uk] phát âm кульбачний 0 bình chọn
20/08/2015 курай [uk] phát âm курай 0 bình chọn
20/08/2015 гелеватий [uk] phát âm гелеватий 0 bình chọn
20/08/2015 пранцюватий [uk] phát âm пранцюватий 0 bình chọn
16/08/2015 суб'єктність [uk] phát âm суб'єктність 0 bình chọn
16/08/2015 Трістан і Ізольда [uk] phát âm Трістан і Ізольда 0 bình chọn
16/08/2015 тенденційний [uk] phát âm тенденційний 0 bình chọn
16/08/2015 тенденційність [uk] phát âm тенденційність 0 bình chọn
16/08/2015 паблісіті [uk] phát âm паблісіті 0 bình chọn
16/08/2015 Талейран [uk] phát âm Талейран 0 bình chọn
16/08/2015 деміург [uk] phát âm деміург 0 bình chọn
16/08/2015 Аятолла [uk] phát âm Аятолла 0 bình chọn
16/08/2015 угорська рапсодія [uk] phát âm угорська рапсодія 0 bình chọn
16/08/2015 буріме [uk] phát âm буріме 0 bình chọn
16/08/2015 реляція [uk] phát âm реляція 0 bình chọn
16/08/2015 даруйте [uk] phát âm даруйте 0 bình chọn
16/08/2015 хорал [uk] phát âm хорал 0 bình chọn
16/08/2015 кокетувати [uk] phát âm кокетувати 0 bình chọn
16/08/2015 філіокве [uk] phát âm філіокве 0 bình chọn
16/08/2015 Сувалки [uk] phát âm Сувалки 0 bình chọn
16/08/2015 ітерація [uk] phát âm ітерація 0 bình chọn
15/08/2015 павана [uk] phát âm павана 0 bình chọn