Thành viên:

oveka

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của oveka

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/05/2015 батальний [uk] phát âm батальний 0 bình chọn
20/05/2015 батист [uk] phát âm батист 0 bình chọn
20/05/2015 батута [uk] phát âm батута 0 bình chọn
20/05/2015 танковий [uk] phát âm танковий 0 bình chọn
20/05/2015 коаксіальний [uk] phát âm коаксіальний 0 bình chọn
20/05/2015 заражати [uk] phát âm заражати 0 bình chọn
20/05/2015 бархатний [uk] phát âm бархатний 0 bình chọn
20/05/2015 барієвий [uk] phát âm барієвий 0 bình chọn
20/05/2015 бариш [uk] phát âm бариш 0 bình chọn
20/05/2015 барвно [uk] phát âm барвно 0 bình chọn
20/05/2015 бархатистий [uk] phát âm бархатистий 0 bình chọn
20/05/2015 бархат [uk] phát âm бархат 0 bình chọn
20/05/2015 бархан [uk] phát âm бархан 0 bình chọn
20/05/2015 мушка [uk] phát âm мушка 0 bình chọn
20/05/2015 прогулянки [uk] phát âm прогулянки -1 bình chọn
20/05/2015 принтери [uk] phát âm принтери 0 bình chọn
20/05/2015 лемур [uk] phát âm лемур 0 bình chọn
20/05/2015 барка [uk] phát âm барка 0 bình chọn
20/05/2015 бас [uk] phát âm бас 0 bình chọn
20/05/2015 бархатистість [uk] phát âm бархатистість 0 bình chọn
20/05/2015 бархатно [uk] phát âm бархатно 0 bình chọn
20/05/2015 барвний [uk] phát âm барвний 0 bình chọn
20/05/2015 бархатисто [uk] phát âm бархатисто 0 bình chọn
20/05/2015 басисто [uk] phát âm басисто 0 bình chọn
20/05/2015 басиста [uk] phát âm басиста 0 bình chọn
20/05/2015 бас-кларнет [uk] phát âm бас-кларнет 0 bình chọn
20/05/2015 баскський [uk] phát âm баскський 0 bình chọn
20/05/2015 ліга [uk] phát âm ліга 0 bình chọn
20/05/2015 шторм [uk] phát âm шторм 0 bình chọn
20/05/2015 басовито [uk] phát âm басовито 0 bình chọn