Thành viên:

parabola

Đăng ký phát âm của parabola

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/04/2015 Wappinger Falls [en] phát âm Wappinger Falls 0 bình chọn
25/04/2015 full-bodied [en] phát âm full-bodied 0 bình chọn
06/06/2009 Goldman Sachs [en] phát âm Goldman Sachs 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
06/06/2009 Widemouth [en] phát âm Widemouth 0 bình chọn
04/04/2008 notebook [en] phát âm notebook 0 bình chọn
04/04/2008 Seattle [en] phát âm Seattle 7 bình chọn Phát âm tốt nhất