Thành viên:

pathgs

Đăng ký phát âm của pathgs

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
17/01/2011 flebopexia [pt] phát âm flebopexia Của jonathan_psilva
17/01/2011 flebóptero [pt] phát âm flebóptero Của jonathan_psilva
17/01/2011 fleborragia [pt] phát âm fleborragia Của jonathan_psilva
17/01/2011 fleborrágico [pt] phát âm fleborrágico Của jonathan_psilva
17/01/2011 fleborrexe [pt] phát âm fleborrexe Của jonathan_psilva
17/01/2011 flebosclerose [pt] phát âm flebosclerose Của jonathan_psilva
17/01/2011 flebostasia [pt] phát âm flebostasia Của jonathan_psilva
17/01/2011 flebotômico [pt] phát âm flebotômico Của jonathan_psilva
17/01/2011 flebotomista [pt] phát âm flebotomista Của jonathan_psilva
17/01/2011 flebótomo [pt] phát âm flebótomo Của jonathan_psilva
17/01/2011 flebotrombose [pt] phát âm flebotrombose Của jonathan_psilva
17/01/2011 flechaço [pt] phát âm flechaço Của jonathan_psilva
17/01/2011 flechar [pt] phát âm flechar Của jonathan_psilva
17/01/2011 flecharia [pt] phát âm flecharia Của jonathan_psilva
17/01/2011 flecheira [pt] phát âm flecheira Của jonathan_psilva
17/01/2011 flechilha [pt] phát âm flechilha Của jonathan_psilva
17/01/2011 flechinha [pt] phát âm flechinha Của jonathan_psilva
15/01/2011 galerucídeo [pt] phát âm galerucídeo Của jonathan_psilva
15/01/2011 galeto [pt] phát âm galeto Của jonathan_psilva
15/01/2011 galezia [pt] phát âm galezia Của jonathan_psilva
15/01/2011 galfarro [pt] phát âm galfarro Của jonathan_psilva
15/01/2011 galga [pt] phát âm galga Của jonathan_psilva
15/01/2011 galgação [pt] phát âm galgação Của jonathan_psilva
15/01/2011 galgar [pt] phát âm galgar Của jonathan_psilva
15/01/2011 galgaz [pt] phát âm galgaz Của jonathan_psilva
15/01/2011 galguincho [pt] phát âm galguincho Của jonathan_psilva
15/01/2011 galha [pt] phát âm galha Của jonathan_psilva
15/01/2011 galhaça [pt] phát âm galhaça Của jonathan_psilva
15/01/2011 galhada [pt] phát âm galhada Của jonathan_psilva
15/01/2011 galhadura [pt] phát âm galhadura Của jonathan_psilva