Thành viên:

pathgs

Đăng ký phát âm của pathgs

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/12/2010 filodoxia [pt] phát âm filodoxia 0 bình chọn
25/12/2010 filodoce [pt] phát âm filodoce 0 bình chọn
25/12/2010 filódio [pt] phát âm filódio 0 bình chọn
25/12/2010 filocrata [pt] phát âm filocrata 0 bình chọn
25/12/2010 filocitase [pt] phát âm filocitase 0 bình chọn
25/12/2010 filodina [pt] phát âm filodina 0 bình chọn
25/12/2010 filodérmico [pt] phát âm filodérmico 0 bình chọn
25/12/2010 filode [pt] phát âm filode 0 bình chọn
25/12/2010 filodinídeo [pt] phát âm filodinídeo 0 bình chọn
25/12/2010 Página Inicial [pt] phát âm Página Inicial 1 bình chọn
25/12/2010 Língua Nǀu [pt] phát âm Língua Nǀu 0 bình chọn
25/12/2010 vi [pt] phát âm vi 0 bình chọn
22/11/2010 Rifaina [pt] phát âm Rifaina 0 bình chọn
22/11/2010 Paty do Alferes [pt] phát âm Paty do Alferes 0 bình chọn
22/11/2010 Dulce Quental [pt] phát âm Dulce Quental 0 bình chọn
19/11/2010 blazer [pt] phát âm blazer 1 bình chọn
19/11/2010 constitucionalissimamente [pt] phát âm constitucionalissimamente 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 galação [pt] phát âm galação 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 fungação [pt] phát âm fungação 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 esporulação [pt] phát âm esporulação 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 devassação [pt] phát âm devassação 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 devassamento [pt] phát âm devassamento 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 enterração [pt] phát âm enterração 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 confortação [pt] phát âm confortação 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 arrendação [pt] phát âm arrendação 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 apartação [pt] phát âm apartação 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 herborização [pt] phát âm herborização 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 espermatizar [pt] phát âm espermatizar 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 culpabilizar [pt] phát âm culpabilizar 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
19/11/2010 escravizar [pt] phát âm escravizar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất