Thành viên:

pathgs

Đăng ký phát âm của pathgs

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/11/2010 arquipriorado [pt] phát âm arquipriorado 0 bình chọn
09/11/2010 arquiducado [pt] phát âm arquiducado 0 bình chọn
09/11/2010 arquiepiscopado [pt] phát âm arquiepiscopado 0 bình chọn
09/11/2010 apoldrado [pt] phát âm apoldrado 0 bình chọn
09/11/2010 poldros [pt] phát âm poldros 0 bình chọn
09/11/2010 arquiprior [pt] phát âm arquiprior 0 bình chọn
09/11/2010 proletários [pt] phát âm proletários 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2010 quartado [pt] phát âm quartado 0 bình chọn
09/11/2010 sobrecabado [pt] phát âm sobrecabado 0 bình chọn
09/11/2010 superovariado [pt] phát âm superovariado 0 bình chọn
09/11/2010 vagínulas [pt] phát âm vagínulas 0 bình chọn
09/11/2010 albuminado [pt] phát âm albuminado 0 bình chọn
09/11/2010 inseticídio [pt] phát âm inseticídio 0 bình chọn
09/11/2010 alamares [pt] phát âm alamares 0 bình chọn
09/11/2010 portugalizar [pt] phát âm portugalizar 0 bình chọn
09/11/2010 alamarado [pt] phát âm alamarado 0 bình chọn
09/11/2010 ajoanetado [pt] phát âm ajoanetado 0 bình chọn
09/11/2010 protocolizar [pt] phát âm protocolizar 0 bình chọn
09/11/2010 apoldrada [pt] phát âm apoldrada 0 bình chọn
09/11/2010 cloaqueiro [pt] phát âm cloaqueiro 0 bình chọn
09/11/2010 chibarreiro [pt] phát âm chibarreiro 0 bình chọn
09/11/2010 chazeiro [pt] phát âm chazeiro 0 bình chọn
09/11/2010 botequineiro [pt] phát âm botequineiro 0 bình chọn
09/11/2010 argueireiro [pt] phát âm argueireiro 0 bình chọn
09/11/2010 magnicídio [pt] phát âm magnicídio 0 bình chọn
09/11/2010 conjugicídio [pt] phát âm conjugicídio 0 bình chọn
09/11/2010 filicídio [pt] phát âm filicídio 0 bình chọn
09/11/2010 animalicídio [pt] phát âm animalicídio 0 bình chọn
09/11/2010 etnocídio [pt] phát âm etnocídio 0 bình chọn
09/11/2010 desambiguação [pt] phát âm desambiguação 0 bình chọn