Thành viên:

patriciacuatro

Đăng ký phát âm của patriciacuatro

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
30/05/2016 Sidi Saiyyed [en] phát âm Sidi Saiyyed Của Bonoahx
28/05/2016 Maratha [en] phát âm Maratha Của simpaticos
16/04/2016 Nereids [en] phát âm Nereids Của sdoerr
13/02/2015 The Silver Tassie [en] phát âm The Silver Tassie Của jasminedesouza
13/02/2015 Nennius [en] phát âm Nennius Của HealyHQ
31/12/2014 Donalbain [en] phát âm Donalbain Của dorabora
07/07/2014 CLIL [en] phát âm CLIL Của stevefitch
22/04/2014 aureation [en] phát âm aureation Của kstone11
21/03/2014 Aethelred [en] phát âm Aethelred Của wkshimself
14/03/2014 Athelwold [en] phát âm Athelwold Của Bernard12
14/03/2014 Aethelbert [en] phát âm Aethelbert Của Bernard12
14/03/2014 Trinovantes [en] phát âm Trinovantes Của annakousagi
24/01/2014 R. P. Blackmur [en] phát âm R. P. Blackmur Của barcher
24/01/2014 Thomas Rymer [en] phát âm Thomas Rymer Của greencat
06/11/2013 exophor [en] phát âm exophor Của lisapaloma
06/11/2013 endophoric [en] phát âm endophoric Của finch
06/11/2013 exophoric [en] phát âm exophoric Của finch
05/11/2013 exophora [en] phát âm exophora Của dorabora
05/11/2013 endophora [en] phát âm endophora Của dorabora
05/11/2013 monophthongal [en] phát âm monophthongal Của dorabora
13/11/2012 Antwerp [en] phát âm Antwerp Của TopQuark
16/04/2012 Humphrey Chimpden Earwicker [en] phát âm Humphrey Chimpden Earwicker Của chewton
16/04/2012 Thomas Sutpen [en] phát âm Thomas Sutpen Của dorabora
12/04/2012 Pomes Penyeach [en] phát âm Pomes Penyeach Của chewton
12/04/2012 Haughey [en] phát âm Haughey Của eamonncy
12/04/2012 William Cosgrave [en] phát âm William Cosgrave Của ejdeng
12/04/2012 Cromwellian [en] phát âm Cromwellian Của chewton
12/04/2012 Hiberni [la] phát âm Hiberni Của sicerabibax
12/04/2012 Scoti [la] phát âm Scoti Của markuslebt
12/04/2012 Sean O’Casey [en] phát âm Sean O’Casey Của eamonncy