Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
26/06/2019 Deklamation [sv] phát âm Deklamation 0 bình chọn
07/05/2019 plantyper [sv] phát âm plantyper Của Owain
07/05/2019 filmtyper [sv] phát âm filmtyper Của Owain
07/05/2019 skoltyper [sv] phát âm skoltyper Của Owain
07/05/2019 folktyper [sv] phát âm folktyper Của Owain
07/05/2019 fenotyper [sv] phát âm fenotyper Của Owain
07/05/2019 ekotyper [sv] phát âm ekotyper Của Owain
07/05/2019 vintyper [sv] phát âm vintyper Của Owain
07/05/2019 vamptyper [sv] phát âm vamptyper 0 bình chọn
07/05/2019 genotyper [sv] phát âm genotyper Của Owain
07/05/2019 kalotyper [sv] phát âm kalotyper Của Owain
07/05/2019 naturtyper [sv] phát âm naturtyper Của Owain
07/05/2019 djurtyper [sv] phát âm djurtyper Của Owain
07/05/2019 särtyper [sv] phát âm särtyper Của Owain
07/05/2019 urtyper [sv] phát âm urtyper Của Owain
07/05/2019 livstyper [sv] phát âm livstyper Của Owain
07/05/2019 verstyper [sv] phát âm verstyper Của Owain
07/05/2019 rastyper [sv] phát âm rastyper Của Owain
07/05/2019 båttyper [sv] phát âm båttyper Của Owain
07/05/2019 busstyper [sv] phát âm busstyper Của Owain
05/05/2019 båttyperna [sv] phát âm båttyperna Của GustafS
05/05/2019 hustyperna [sv] phát âm hustyperna Của GustafS
05/05/2019 båttyp [sv] phát âm båttyp Của GustafS
05/05/2019 båttypen [sv] phát âm båttypen Của Owain
05/05/2019 livstyperna [sv] phát âm livstyperna Của Owain
05/05/2019 hustyp [sv] phát âm hustyp Của GustafS
05/05/2019 hustypen [sv] phát âm hustypen Của Owain
05/05/2019 busstypen [sv] phát âm busstypen Của Owain
05/05/2019 busstyperna [sv] phát âm busstyperna Của Owain
05/05/2019 livstyp [sv] phát âm livstyp Của Owain