Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
02/03/2019 skolstrejk för klimatet [sv] phát âm skolstrejk för klimatet 0 bình chọn
03/02/2019 porus acusticus internus [sv] phát âm porus acusticus internus 0 bình chọn
03/02/2019 meatus acusticus internus [sv] phát âm meatus acusticus internus 0 bình chọn
08/10/2018 duka av [sv] phát âm duka av 0 bình chọn
16/09/2018 gör karriär [sv] phát âm gör karriär 0 bình chọn
16/09/2018 bytes ej [sv] phát âm bytes ej 0 bình chọn
02/09/2018 sin partner [sv] phát âm sin partner 0 bình chọn
02/09/2018 en flod [sv] phát âm en flod 0 bình chọn
02/09/2018 en kyrka [sv] phát âm en kyrka 0 bình chọn
02/09/2018 en lägenhet [sv] phát âm en lägenhet 0 bình chọn
02/09/2018 min mening [sv] phát âm min mening 0 bình chọn
02/09/2018 en sort [sv] phát âm en sort 0 bình chọn
02/09/2018 en unge [sv] phát âm en unge 0 bình chọn
02/09/2018 ett hopp [sv] phát âm ett hopp 0 bình chọn
02/09/2018 ett tåg [sv] phát âm ett tåg 0 bình chọn
02/09/2018 ett fönster [sv] phát âm ett fönster 0 bình chọn
02/09/2018 en karl [sv] phát âm en karl 0 bình chọn
30/08/2018 en skog [sv] phát âm en skog 0 bình chọn
30/08/2018 en båt [sv] phát âm en båt 0 bình chọn
30/08/2018 ett sällskap [sv] phát âm ett sällskap 0 bình chọn
30/08/2018 en känsla [sv] phát âm en känsla 0 bình chọn
30/08/2018 ett beslut [sv] phát âm ett beslut 0 bình chọn
30/08/2018 en himmel [sv] phát âm en himmel 0 bình chọn
30/08/2018 en häst [sv] phát âm en häst 0 bình chọn
30/08/2018 en röst [sv] phát âm en röst 0 bình chọn
30/08/2018 en bild [sv] phát âm en bild 0 bình chọn
30/08/2018 en rygg [sv] phát âm en rygg 0 bình chọn
30/08/2018 en ära [sv] phát âm en ära 0 bình chọn
29/08/2018 ett område [sv] phát âm ett område 0 bình chọn
29/08/2018 skämma ut [sv] phát âm skämma ut 0 bình chọn