Thành viên:

pernys32

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
05/12/2015 ta avfart 1 [sv] phát âm ta avfart 1 0 bình chọn
05/12/2015 åk söderut på motorvägen [sv] phát âm åk söderut på motorvägen 0 bình chọn
05/12/2015 åk österut på huvudgatan [sv] phát âm åk österut på huvudgatan 0 bình chọn
05/12/2015 ta landsvägen västerut [sv] phát âm ta landsvägen västerut 0 bình chọn
05/12/2015 ta tredje avfarten i rondellen [sv] phát âm ta tredje avfarten i rondellen 0 bình chọn
05/12/2015 i korsningen [sv] phát âm i korsningen 0 bình chọn
05/12/2015 gå uppför trapporna [sv] phát âm gå uppför trapporna 0 bình chọn
05/12/2015 gå nerför trapporna [sv] phát âm gå nerför trapporna 0 bình chọn
05/12/2015 på andra våningen [sv] phát âm på andra våningen 0 bình chọn
05/12/2015 från topp till tå [sv] phát âm från topp till tå 0 bình chọn
04/12/2015 bara runt hörnet [sv] phát âm bara runt hörnet 0 bình chọn
04/12/2015 Säljer ni kostymer? [sv] phát âm Säljer ni kostymer? 0 bình chọn
06/11/2015 Jag heter... [sv] phát âm Jag heter... 0 bình chọn
20/10/2015 Vad heter du? [sv] phát âm Vad heter du? 0 bình chọn
26/09/2015 God eftermiddag [sv] phát âm god eftermiddag 1 bình chọn
23/07/2015 förra året [sv] phát âm förra året 0 bình chọn
02/04/2015 Demokratiska republiken Kongo [sv] phát âm Demokratiska republiken Kongo 0 bình chọn
25/03/2015 förr eller senare [sv] phát âm förr eller senare 0 bình chọn
10/02/2015 var som helst [sv] phát âm var som helst 0 bình chọn
30/01/2015 i kväll [sv] phát âm i kväll 0 bình chọn
04/01/2015 är lika med [sv] phát âm är lika med 0 bình chọn
04/01/2015 i alla fall [sv] phát âm i alla fall 0 bình chọn