Thành viên:

pernys32

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/08/2019 flygtimmarna [sv] phát âm flygtimmarna 0 bình chọn
19/08/2019 uranstrålarna [sv] phát âm uranstrålarna 0 bình chọn
19/08/2019 uranstrålar [sv] phát âm uranstrålar 0 bình chọn
19/08/2019 uranstrålen [sv] phát âm uranstrålen 0 bình chọn
19/08/2019 bönetimmen [sv] phát âm bönetimmen 0 bình chọn
19/08/2019 sångtimmen [sv] phát âm sångtimmen 0 bình chọn
19/08/2019 sångtimme [sv] phát âm sångtimme 0 bình chọn
19/08/2019 bönetimmarna [sv] phát âm bönetimmarna 0 bình chọn
19/08/2019 bönetimmar [sv] phát âm bönetimmar 0 bình chọn
19/08/2019 flygtimmen [sv] phát âm flygtimmen 0 bình chọn
19/08/2019 sångtimmarna [sv] phát âm sångtimmarna 0 bình chọn
19/08/2019 sångtimmar [sv] phát âm sångtimmar 0 bình chọn
19/08/2019 lektimme [sv] phát âm lektimme 0 bình chọn
19/08/2019 geltimmar [sv] phát âm geltimmar 0 bình chọn
19/08/2019 lånerörelserna [sv] phát âm lånerörelserna -1 bình chọn
19/08/2019 lånerörelser [sv] phát âm lånerörelser -1 bình chọn
19/08/2019 klånerörelsen [sv] phát âm klånerörelsen 0 bình chọn
19/08/2019 albedo [sv] phát âm albedo 0 bình chọn
19/08/2019 Bhojpuri [sv] phát âm Bhojpuri 0 bình chọn
19/08/2019 Waldemar Bergendahl [sv] phát âm Waldemar Bergendahl 0 bình chọn
19/08/2019 Marathi [sv] phát âm Marathi 0 bình chọn
19/08/2019 Hörnefors [sv] phát âm Hörnefors 0 bình chọn
19/08/2019 Olle Snismarck [sv] phát âm Olle Snismarck 0 bình chọn
19/08/2019 Venusberg [sv] phát âm Venusberg 0 bình chọn
19/08/2019 Kåle [sv] phát âm Kåle 0 bình chọn
19/08/2019 Rudolf Kjellén [sv] phát âm Rudolf Kjellén 0 bình chọn
19/08/2019 Flyman [sv] phát âm Flyman 0 bình chọn
19/08/2019 Sahlander [sv] phát âm Sahlander 0 bình chọn
19/08/2019 Burstedt [sv] phát âm Burstedt 0 bình chọn
19/08/2019 Ballofix [sv] phát âm Ballofix 0 bình chọn