Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/07/2019 kassarörelse [sv] phát âm kassarörelse 0 bình chọn
03/07/2019 lottarörelsen [sv] phát âm lottarörelsen 0 bình chọn
03/07/2019 lottarörelser [sv] phát âm lottarörelser 0 bình chọn
03/07/2019 lottarörelse [sv] phát âm lottarörelse 0 bình chọn
03/07/2019 böljerörelser [sv] phát âm böljerörelser 0 bình chọn
03/07/2019 böljerörelsen [sv] phát âm böljerörelsen 0 bình chọn
03/07/2019 linjerörelsen [sv] phát âm linjerörelsen 0 bình chọn
03/07/2019 flankrörelserna [sv] phát âm flankrörelserna 0 bình chọn
03/07/2019 spräcker [sv] phát âm spräcker 0 bình chọn
03/07/2019 brottsplats [sv] phát âm brottsplats 0 bình chọn
03/07/2019 söver [sv] phát âm söver 0 bình chọn
03/07/2019 dränker [sv] phát âm dränker 0 bình chọn
03/07/2019 Marma [sv] phát âm Marma 0 bình chọn
02/07/2019 svettdroppe [sv] phát âm svettdroppe 0 bình chọn
02/07/2019 Köja och Nyhamn [sv] phát âm Köja och Nyhamn 0 bình chọn
02/07/2019 tsunamin [sv] phát âm tsunamin 0 bình chọn
02/07/2019 Östasien [sv] phát âm Östasien 0 bình chọn
30/06/2019 stegpall [sv] phát âm stegpall 0 bình chọn
30/06/2019 Peps Persson [sv] phát âm Peps Persson 0 bình chọn
30/06/2019 klisterborste [sv] phát âm klisterborste 0 bình chọn
30/06/2019 nejlikbrosking [sv] phát âm nejlikbrosking 0 bình chọn
30/06/2019 ostronmussling [sv] phát âm ostronmussling 0 bình chọn
29/06/2019 flacktång [sv] phát âm flacktång 0 bình chọn
29/06/2019 krokett [sv] phát âm krokett 0 bình chọn
29/06/2019 fågelbo [sv] phát âm fågelbo 0 bình chọn
29/06/2019 lateral [sv] phát âm lateral 0 bình chọn
29/06/2019 Andamansjön [sv] phát âm Andamansjön 0 bình chọn
29/06/2019 1849 [sv] phát âm 1849 0 bình chọn
28/06/2019 Gjallarhorn [sv] phát âm Gjallarhorn 0 bình chọn
27/06/2019 fladdermössen [sv] phát âm fladdermössen 0 bình chọn