Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/09/2018 spratt [sv] phát âm spratt 0 bình chọn
25/09/2018 inburad [sv] phát âm inburad 0 bình chọn
25/09/2018 rousseauism [sv] phát âm rousseauism 0 bình chọn
25/09/2018 Ingrid Carlqvist [sv] phát âm Ingrid Carlqvist 0 bình chọn
25/09/2018 citrin [sv] phát âm citrin 0 bình chọn
25/09/2018 svårtydd [sv] phát âm svårtydd 0 bình chọn
25/09/2018 omotiverad [sv] phát âm omotiverad 0 bình chọn
25/09/2018 näringsjäst [sv] phát âm näringsjäst 0 bình chọn
25/09/2018 insköt [sv] phát âm insköt 0 bình chọn
25/09/2018 snärtig [sv] phát âm snärtig 0 bình chọn
25/09/2018 gränsvakt [sv] phát âm gränsvakt 0 bình chọn
25/09/2018 opportunism [sv] phát âm opportunism 0 bình chọn
25/09/2018 Konkordat [sv] phát âm Konkordat 0 bình chọn
25/09/2018 detonator [sv] phát âm detonator 0 bình chọn
25/09/2018 uppträde [sv] phát âm uppträde 0 bình chọn
25/09/2018 Genbanken [sv] phát âm Genbanken 0 bình chọn
25/09/2018 talmannen [sv] phát âm talmannen 0 bình chọn
25/09/2018 stiftar [sv] phát âm stiftar 0 bình chọn
25/09/2018 täthetsfunktionen [sv] phát âm täthetsfunktionen 0 bình chọn
25/09/2018 Glukagon [sv] phát âm Glukagon 0 bình chọn
25/09/2018 hemorrhagisk [sv] phát âm hemorrhagisk 0 bình chọn
25/09/2018 pronation [sv] phát âm pronation 0 bình chọn
25/09/2018 Genpool [sv] phát âm Genpool 0 bình chọn
25/09/2018 blinkhinna [sv] phát âm blinkhinna 0 bình chọn
25/09/2018 poängsätta [sv] phát âm poängsätta 0 bình chọn
25/09/2018 Lamarckism [sv] phát âm Lamarckism 0 bình chọn
25/09/2018 pentryt [sv] phát âm pentryt 0 bình chọn
25/09/2018 skattekil [sv] phát âm skattekil 0 bình chọn
25/09/2018 marinen [sv] phát âm marinen 0 bình chọn
25/09/2018 Oligopol [sv] phát âm Oligopol 0 bình chọn