Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/11/2018 abonnemangstjänsten [sv] phát âm abonnemangstjänsten 0 bình chọn
17/11/2018 abonnemangstjänst [sv] phát âm abonnemangstjänst 0 bình chọn
17/11/2018 paradiset [sv] phát âm paradiset 0 bình chọn
17/11/2018 cykler [sv] phát âm cykler 0 bình chọn
16/11/2018 policyn [sv] phát âm policyn 0 bình chọn
16/11/2018 syskonet [sv] phát âm syskonet 0 bình chọn
16/11/2018 samlarmani [sv] phát âm samlarmani 0 bình chọn
16/11/2018 förgat [sv] phát âm förgat 0 bình chọn
16/11/2018 påbyggnadsutbildning [sv] phát âm påbyggnadsutbildning 0 bình chọn
16/11/2018 hygrometer [sv] phát âm hygrometer 0 bình chọn
16/11/2018 datakommunikation [sv] phát âm datakommunikation 0 bình chọn
16/11/2018 jättegammal [sv] phát âm jättegammal 0 bình chọn
15/11/2018 Tarkett [sv] phát âm Tarkett 0 bình chọn
15/11/2018 oskördade [sv] phát âm oskördade 0 bình chọn
15/11/2018 kromosomavvikelse [sv] phát âm kromosomavvikelse 0 bình chọn
15/11/2018 ingenjörerna [sv] phát âm ingenjörerna 0 bình chọn
15/11/2018 skypar [sv] phát âm skypar 0 bình chọn
15/11/2018 aktivitetsflöden [sv] phát âm aktivitetsflöden 0 bình chọn
15/11/2018 aktivitetsflöde [sv] phát âm aktivitetsflöde 0 bình chọn
15/11/2018 kranier [sv] phát âm kranier 0 bình chọn
15/11/2018 kutikula [sv] phát âm kutikula 0 bình chọn
15/11/2018 profilinställningar [sv] phát âm profilinställningar 0 bình chọn
15/11/2018 Nordiska Konservatorförbundet [sv] phát âm Nordiska Konservatorförbundet 0 bình chọn
12/11/2018 nedhuggna [sv] phát âm nedhuggna 0 bình chọn
12/11/2018 energiefterfrågan [sv] phát âm energiefterfrågan 0 bình chọn
12/11/2018 Oscarson [sv] phát âm Oscarson 0 bình chọn
12/11/2018 Tensiometer [sv] phát âm Tensiometer 0 bình chọn
12/11/2018 växtolja [sv] phát âm växtolja 0 bình chọn
12/11/2018 geotermisk [sv] phát âm geotermisk 0 bình chọn
12/11/2018 tidvattenenergi [sv] phát âm tidvattenenergi 0 bình chọn