Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/10/2018 smatter [sv] phát âm smatter 0 bình chọn
08/10/2018 almen [sv] phát âm almen 0 bình chọn
08/10/2018 musten [sv] phát âm musten 0 bình chọn
08/10/2018 handdriven [sv] phát âm handdriven 0 bình chọn
08/10/2018 hydraulisk [sv] phát âm hydraulisk 0 bình chọn
08/10/2018 producenten [sv] phát âm producenten 0 bình chọn
08/10/2018 kutter [sv] phát âm kutter 0 bình chọn
08/10/2018 Ektoparasit [sv] phát âm Ektoparasit 0 bình chọn
08/10/2018 svårtuggad [sv] phát âm svårtuggad 0 bình chọn
08/10/2018 turgor [sv] phát âm turgor 0 bình chọn
08/10/2018 kånkande [sv] phát âm kånkande 0 bình chọn
08/10/2018 hjärtsäck [sv] phát âm hjärtsäck 0 bình chọn
08/10/2018 kroppsaga [sv] phát âm kroppsaga 0 bình chọn
08/10/2018 oövervinnelig [sv] phát âm oövervinnelig 0 bình chọn
08/10/2018 gemytlig [sv] phát âm gemytlig 0 bình chọn
06/10/2018 Fritiof Nilsson Piraten [sv] phát âm Fritiof Nilsson Piraten 0 bình chọn
06/10/2018 Ebba [sv] phát âm Ebba 0 bình chọn
06/10/2018 hoststillande [sv] phát âm hoststillande 0 bình chọn
06/10/2018 Fritiof [sv] phát âm Fritiof 0 bình chọn
06/10/2018 magerlagd [sv] phát âm magerlagd 0 bình chọn
06/10/2018 skenfrukt [sv] phát âm skenfrukt 0 bình chọn
06/10/2018 hungern [sv] phát âm hungern 0 bình chọn
06/10/2018 lommen [sv] phát âm lommen 0 bình chọn
06/10/2018 kursintyg [sv] phát âm kursintyg 0 bình chọn
06/10/2018 slumpen [sv] phát âm slumpen 0 bình chọn
06/10/2018 segna [sv] phát âm segna 0 bình chọn
06/10/2018 reglas [sv] phát âm reglas 0 bình chọn
06/10/2018 reglar [sv] phát âm reglar 0 bình chọn
06/10/2018 reglat [sv] phát âm reglat 0 bình chọn
06/10/2018 Gendarmen [sv] phát âm Gendarmen 0 bình chọn