Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/06/2019 huvudgavel [sv] phát âm huvudgavel 0 bình chọn
01/06/2019 befrielsearmé [sv] phát âm befrielsearmé 0 bình chọn
01/06/2019 Christer Domeij [sv] phát âm Christer Domeij 0 bình chọn
01/06/2019 Galleri Magnus Karlsson [sv] phát âm Galleri Magnus Karlsson 0 bình chọn
01/06/2019 karnatisk [sv] phát âm karnatisk 0 bình chọn
01/06/2019 krympfilm [sv] phát âm krympfilm 0 bình chọn
01/06/2019 dörrspärr [sv] phát âm dörrspärr 0 bình chọn
01/06/2019 säkerhetsbricka [sv] phát âm säkerhetsbricka 0 bình chọn
01/06/2019 Skallsjö [sv] phát âm Skallsjö 0 bình chọn
01/06/2019 solskyddande [sv] phát âm solskyddande 0 bình chọn
01/06/2019 Källenius [sv] phát âm Källenius 0 bình chọn
01/06/2019 illamåendet [sv] phát âm illamåendet 0 bình chọn
01/06/2019 ärtvecklare [sv] phát âm ärtvecklare 0 bình chọn
01/06/2019 damaskering [sv] phát âm damaskering 0 bình chọn
01/06/2019 kastal [sv] phát âm kastal 0 bình chọn
01/06/2019 sofflocket [sv] phát âm sofflocket 0 bình chọn
01/06/2019 skottdag [sv] phát âm skottdag 0 bình chọn
01/06/2019 affekter [sv] phát âm affekter 0 bình chọn
01/06/2019 samfinansierad [sv] phát âm samfinansierad 0 bình chọn
01/06/2019 avhakad [sv] phát âm avhakad 0 bình chọn
01/06/2019 havsnejlika [sv] phát âm havsnejlika 0 bình chọn
01/06/2019 tvinnar [sv] phát âm tvinnar 0 bình chọn
01/06/2019 ingrodd [sv] phát âm ingrodd 0 bình chọn
01/06/2019 isvulkan [sv] phát âm isvulkan 0 bình chọn
01/06/2019 infarande [sv] phát âm infarande 0 bình chọn
01/06/2019 nasalt [sv] phát âm nasalt 0 bình chọn
01/06/2019 tuggummibubbla [sv] phát âm tuggummibubbla 0 bình chọn
01/06/2019 Ojmjakon [sv] phát âm Ojmjakon 0 bình chọn
01/06/2019 avklippning [sv] phát âm avklippning 0 bình chọn
01/06/2019 rumsnyckel [sv] phát âm rumsnyckel 0 bình chọn