Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/08/2018 xenoöstrogen [sv] phát âm xenoöstrogen 0 bình chọn
07/08/2018 halvbekant [sv] phát âm halvbekant 0 bình chọn
07/08/2018 ismaeliter [sv] phát âm ismaeliter 0 bình chọn
07/08/2018 ismaeliterna [sv] phát âm ismaeliterna 0 bình chọn
07/08/2018 min bil [sv] phát âm min bil 0 bình chọn
07/08/2018 Nikodemos [sv] phát âm Nikodemos 0 bình chọn
07/08/2018 trumpetblomma [sv] phát âm trumpetblomma 0 bình chọn
07/08/2018 vyerna [sv] phát âm vyerna 0 bình chọn
07/08/2018 kastrullbotten [sv] phát âm kastrullbotten 0 bình chọn
07/08/2018 allegorier [sv] phát âm allegorier 0 bình chọn
07/08/2018 en kapten [sv] phát âm en kapten 0 bình chọn
07/08/2018 laktulos [sv] phát âm laktulos 0 bình chọn
07/08/2018 mikroorganismer [sv] phát âm mikroorganismer 0 bình chọn
07/08/2018 mukosalt [sv] phát âm mukosalt 0 bình chọn
07/08/2018 subkutant [sv] phát âm subkutant 0 bình chọn
07/08/2018 vantolkningar [sv] phát âm vantolkningar 0 bình chọn
07/08/2018 Bordun [sv] phát âm Bordun 0 bình chọn
07/08/2018 okarina [sv] phát âm okarina 0 bình chọn
07/08/2018 mixolydisk [sv] phát âm mixolydisk 0 bình chọn
07/08/2018 malda [sv] phát âm malda 0 bình chọn
07/08/2018 ifyllnadsbar [sv] phát âm ifyllnadsbar 0 bình chọn
07/08/2018 ifyllnadsbart [sv] phát âm ifyllnadsbart 0 bình chọn
07/08/2018 modedesignad [sv] phát âm modedesignad 0 bình chọn
07/08/2018 polynesisk [sv] phát âm polynesisk 0 bình chọn
07/08/2018 andraklasspassagerare [sv] phát âm andraklasspassagerare 0 bình chọn
07/08/2018 din mor [sv] phát âm din mor 0 bình chọn
07/08/2018 en timme [sv] phát âm en timme 0 bình chọn
07/08/2018 en ätt [sv] phát âm en ätt 0 bình chọn
06/08/2018 Svartpilen [sv] phát âm Svartpilen 0 bình chọn
06/08/2018 Hätteboda [sv] phát âm Hätteboda 0 bình chọn