Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/04/2019 maltdrickan. [sv] phát âm maltdrickan. 0 bình chọn
01/04/2019 maltdricka [sv] phát âm maltdricka 0 bình chọn
01/04/2019 sockerdrickorna [sv] phát âm sockerdrickorna 0 bình chọn
01/04/2019 sockerdrickan. [sv] phát âm sockerdrickan. 0 bình chọn
01/04/2019 svagdrickorna [sv] phát âm svagdrickorna 0 bình chọn
01/04/2019 svagdrickan. [sv] phát âm svagdrickan. 0 bình chọn
01/04/2019 lingondrickan. [sv] phát âm lingondrickan. 0 bình chọn
01/04/2019 pilsnerdrickorna [sv] phát âm pilsnerdrickorna 0 bình chọn
01/04/2019 pilsnerdrickan. [sv] phát âm pilsnerdrickan. 0 bình chọn
01/04/2019 maltdrickorna [sv] phát âm maltdrickorna 0 bình chọn
01/04/2019 sockerdrickor [sv] phát âm sockerdrickor 0 bình chọn
01/04/2019 svagdrickor [sv] phát âm svagdrickor 0 bình chọn
01/04/2019 drickor [sv] phát âm drickor 0 bình chọn
01/04/2019 pilsnerdrickor [sv] phát âm pilsnerdrickor 0 bình chọn
01/04/2019 lingondrickor [sv] phát âm lingondrickor 0 bình chọn
01/04/2019 pilsnerdricka [sv] phát âm pilsnerdricka 0 bình chọn
01/04/2019 lingondrickorna [sv] phát âm lingondrickorna 0 bình chọn
01/04/2019 nätverkseffekt [sv] phát âm nätverkseffekt 0 bình chọn
01/04/2019 affidavit [sv] phát âm affidavit 0 bình chọn
01/04/2019 monopsoni [sv] phát âm monopsoni 0 bình chọn
01/04/2019 favoritmarkera [sv] phát âm favoritmarkera 0 bình chọn
29/03/2019 utträdesavtal [sv] phát âm utträdesavtal 0 bình chọn
29/03/2019 ekollon [sv] phát âm ekollon 0 bình chọn
29/03/2019 vanskapad [sv] phát âm vanskapad 0 bình chọn
28/03/2019 möra [sv] phát âm möra 0 bình chọn
28/03/2019 hormonpreparat [sv] phát âm hormonpreparat 0 bình chọn
28/03/2019 olvon [sv] phát âm olvon 0 bình chọn
28/03/2019 Lypsyl [sv] phát âm Lypsyl 0 bình chọn
27/03/2019 Genuttryck [sv] phát âm Genuttryck 0 bình chọn
26/03/2019 våffeldagen [sv] phát âm våffeldagen 0 bình chọn