Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/04/2019 Palatino [sv] phát âm Palatino 0 bình chọn
24/04/2019 snickarbin [sv] phát âm snickarbin 0 bình chọn
22/04/2019 lipas [sv] phát âm lipas 0 bình chọn
22/04/2019 videkorg [sv] phát âm videkorg 0 bình chọn
22/04/2019 videkorgarna [sv] phát âm videkorgarna 0 bình chọn
22/04/2019 videkorgar [sv] phát âm videkorgar 0 bình chọn
22/04/2019 videkorgen [sv] phát âm videkorgen 0 bình chọn
22/04/2019 Aifur [sv] phát âm Aifur 0 bình chọn
22/04/2019 Erhu [sv] phát âm Erhu 0 bình chọn
22/04/2019 svorska [sv] phát âm svorska 0 bình chọn
22/04/2019 Marie Bexell [sv] phát âm Marie Bexell 0 bình chọn
22/04/2019 Amandine [sv] phát âm Amandine 0 bình chọn
22/04/2019 Palau [sv] phát âm Palau 0 bình chọn
22/04/2019 seponera [sv] phát âm seponera 0 bình chọn
22/04/2019 tandköttet [sv] phát âm tandköttet 0 bình chọn
22/04/2019 demodex [sv] phát âm demodex 0 bình chọn
22/04/2019 klarläggande [sv] phát âm klarläggande 0 bình chọn
18/04/2019 vojvod [sv] phát âm vojvod 0 bình chọn
18/04/2019 storbildsskärm [sv] phát âm storbildsskärm 0 bình chọn
18/04/2019 taggstråle [sv] phát âm taggstråle 0 bình chọn
18/04/2019 taggstrålarna [sv] phát âm taggstrålarna 0 bình chọn
18/04/2019 taggstrålar [sv] phát âm taggstrålar 0 bình chọn
18/04/2019 taggstrålen [sv] phát âm taggstrålen 0 bình chọn
18/04/2019 fanstrålen [sv] phát âm fanstrålen 0 bình chọn
18/04/2019 fanstrålarna [sv] phát âm fanstrålarna 0 bình chọn
18/04/2019 fanstrålar [sv] phát âm fanstrålar 0 bình chọn
18/04/2019 bannstrålarna [sv] phát âm bannstrålarna 0 bình chọn
18/04/2019 bannstrålar [sv] phát âm bannstrålar 0 bình chọn
18/04/2019 bannstrålen [sv] phát âm bannstrålen 0 bình chọn
18/04/2019 bannstråle [sv] phát âm bannstråle 0 bình chọn