Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/01/2019 chansning [sv] phát âm chansning 0 bình chọn
13/01/2019 träningscykel [sv] phát âm träningscykel 0 bình chọn
13/01/2019 nervdaller [sv] phát âm nervdaller 0 bình chọn
13/01/2019 Honorar [sv] phát âm Honorar 0 bình chọn
13/01/2019 perforerade [sv] phát âm perforerade 0 bình chọn
13/01/2019 hjärnvolym [sv] phát âm hjärnvolym 0 bình chọn
13/01/2019 stegräknare [sv] phát âm stegräknare 0 bình chọn
13/01/2019 sluttar [sv] phát âm sluttar 0 bình chọn
13/01/2019 mätverktyg [sv] phát âm mätverktyg 0 bình chọn
06/01/2019 gjorde [sv] phát âm gjorde 0 bình chọn
06/01/2019 Ströyer [sv] phát âm Ströyer 0 bình chọn
06/01/2019 år [sv] phát âm år 0 bình chọn
06/01/2019 involution [sv] phát âm involution 0 bình chọn
06/01/2019 potatiskaka [sv] phát âm potatiskaka 0 bình chọn
06/01/2019 Storberg [sv] phát âm Storberg 0 bình chọn
06/01/2019 tevens [sv] phát âm tevens 0 bình chọn
06/01/2019 loska [sv] phát âm loska 0 bình chọn
06/01/2019 latenta [sv] phát âm latenta 0 bình chọn
06/01/2019 kopian [sv] phát âm kopian 0 bình chọn
06/01/2019 storlekarna [sv] phát âm storlekarna 0 bình chọn
06/01/2019 moduler [sv] phát âm moduler 0 bình chọn
06/01/2019 Gunnar Idenstam [sv] phát âm Gunnar Idenstam 0 bình chọn
06/01/2019 läkeperiod [sv] phát âm läkeperiod 0 bình chọn
06/01/2019 bröstvårtan [sv] phát âm bröstvårtan 0 bình chọn
06/01/2019 gräddats [sv] phát âm gräddats 0 bình chọn
06/01/2019 ekvationen [sv] phát âm ekvationen 0 bình chọn
06/01/2019 Differensen [sv] phát âm Differensen 0 bình chọn
06/01/2019 väntevärde [sv] phát âm väntevärde 0 bình chọn
06/01/2019 medelvärdet [sv] phát âm medelvärdet 0 bình chọn
06/01/2019 beslöjad [sv] phát âm beslöjad 0 bình chọn