Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/10/2018 bamsig [sv] phát âm bamsig 0 bình chọn
17/10/2018 pregnanta [sv] phát âm pregnanta 0 bình chọn
17/10/2018 Waxholmsbolaget [sv] phát âm Waxholmsbolaget 0 bình chọn
17/10/2018 subliminal [sv] phát âm subliminal 0 bình chọn
17/10/2018 polygam [sv] phát âm polygam 0 bình chọn
17/10/2018 Styrsvik [sv] phát âm Styrsvik 0 bình chọn
17/10/2018 svullna upp [sv] phát âm svullna upp 0 bình chọn
17/10/2018 göteborgsvits [sv] phát âm göteborgsvits 0 bình chọn
17/10/2018 skamstämpel [sv] phát âm skamstämpel 0 bình chọn
17/10/2018 eleganta [sv] phát âm eleganta 0 bình chọn
15/10/2018 pärltrådarna [sv] phát âm pärltrådarna 0 bình chọn
15/10/2018 omställningsutbildningar [sv] phát âm omställningsutbildningar 0 bình chọn
15/10/2018 tandtråden [sv] phát âm tandtråden 0 bình chọn
15/10/2018 ledtrådarna [sv] phát âm ledtrådarna 0 bình chọn
15/10/2018 trådarna [sv] phát âm trådarna 0 bình chọn
15/10/2018 glödtrådar [sv] phát âm glödtrådar 0 bình chọn
15/10/2018 glödtråden [sv] phát âm glödtråden 0 bình chọn
15/10/2018 glödtråd [sv] phát âm glödtråd 0 bình chọn
15/10/2018 tandtrådarna [sv] phát âm tandtrådarna 0 bình chọn
15/10/2018 tandtrådar [sv] phát âm tandtrådar 0 bình chọn
15/10/2018 silkestrådarna [sv] phát âm silkestrådarna 0 bình chọn
15/10/2018 silkestrådar [sv] phát âm silkestrådar 0 bình chọn
15/10/2018 silkestråden [sv] phát âm silkestråden 0 bình chọn
15/10/2018 silkestråd [sv] phát âm silkestråd 0 bình chọn
15/10/2018 glödtrådarna [sv] phát âm glödtrådarna 0 bình chọn
15/10/2018 taggtrådar [sv] phát âm taggtrådar 0 bình chọn
15/10/2018 taggtråden [sv] phát âm taggtråden 0 bình chọn
15/10/2018 linnetrådarna [sv] phát âm linnetrådarna 0 bình chọn
15/10/2018 linnetrådar [sv] phát âm linnetrådar 0 bình chọn
15/10/2018 linnetråden [sv] phát âm linnetråden 0 bình chọn