Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/06/2019 gnisslande [sv] phát âm gnisslande 0 bình chọn
27/06/2019 finkan [sv] phát âm finkan 0 bình chọn
27/06/2019 spionen [sv] phát âm spionen 0 bình chọn
27/06/2019 smutstvätten [sv] phát âm smutstvätten 0 bình chọn
27/06/2019 vågbroar [sv] phát âm vågbroar 0 bình chọn
27/06/2019 Deklamation [sv] phát âm Deklamation 0 bình chọn
27/06/2019 neuromuskulär [sv] phát âm neuromuskulär 0 bình chọn
27/06/2019 reducerar [sv] phát âm reducerar 0 bình chọn
26/06/2019 lekhage [sv] phát âm lekhage 0 bình chọn
26/06/2019 pjoskig [sv] phát âm pjoskig 0 bình chọn
26/06/2019 arts [sv] phát âm arts 0 bình chọn
25/06/2019 Mangania [sv] phát âm Mangania 0 bình chọn
25/06/2019 Hans Lannér [sv] phát âm Hans Lannér 0 bình chọn
25/06/2019 duschstril [sv] phát âm duschstril 0 bình chọn
25/06/2019 raklödder [sv] phát âm raklödder 0 bình chọn
25/06/2019 skruttig [sv] phát âm skruttig 0 bình chọn
25/06/2019 naivare [sv] phát âm naivare 0 bình chọn
25/06/2019 naivast [sv] phát âm naivast 0 bình chọn
25/06/2019 bokningslista [sv] phát âm bokningslista 0 bình chọn
25/06/2019 sluskig [sv] phát âm sluskig 0 bình chọn
25/06/2019 möbelpolish [sv] phát âm möbelpolish 0 bình chọn
25/06/2019 knäskydd [sv] phát âm knäskydd 0 bình chọn
25/06/2019 klaviaturist [sv] phát âm klaviaturist 0 bình chọn
25/06/2019 David Löfgren [sv] phát âm David Löfgren 0 bình chọn
25/06/2019 mungipor [sv] phát âm mungipor 0 bình chọn
25/06/2019 mungiporna [sv] phát âm mungiporna 0 bình chọn
25/06/2019 garv [sv] phát âm garv 0 bình chọn
25/06/2019 utedasset [sv] phát âm utedasset 0 bình chọn
25/06/2019 Lillången [sv] phát âm Lillången 0 bình chọn
25/06/2019 gigabyte [sv] phát âm gigabyte 0 bình chọn