Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/10/2018 utträdet [sv] phát âm utträdet 0 bình chọn
15/10/2018 uppträdena [sv] phát âm uppträdena 0 bình chọn
15/10/2018 uppträden [sv] phát âm uppträden 0 bình chọn
15/10/2018 inträdena [sv] phát âm inträdena 0 bình chọn
15/10/2018 inträden [sv] phát âm inträden 0 bình chọn
15/10/2018 avträden [sv] phát âm avträden 0 bình chọn
15/10/2018 sammanträdd [sv] phát âm sammanträdd 0 bình chọn
15/10/2018 avträda [sv] phát âm avträda 0 bình chọn
15/10/2018 påträda [sv] phát âm påträda 0 bình chọn
15/10/2018 omträda [sv] phát âm omträda 0 bình chọn
15/10/2018 påträdd [sv] phát âm påträdd 0 bình chọn
15/10/2018 sammanträtt [sv] phát âm sammanträtt 0 bình chọn
15/10/2018 sammanträdde [sv] phát âm sammanträdde 0 bình chọn
15/10/2018 avträder [sv] phát âm avträder 0 bình chọn
15/10/2018 avträtt [sv] phát âm avträtt 0 bình chọn
15/10/2018 avträdde [sv] phát âm avträdde 0 bình chọn
15/10/2018 sammanträdda [sv] phát âm sammanträdda 0 bình chọn
15/10/2018 påträder [sv] phát âm påträder 0 bình chọn
15/10/2018 påträtt [sv] phát âm påträtt 0 bình chọn
15/10/2018 påträdde [sv] phát âm påträdde 0 bình chọn
15/10/2018 avträdda [sv] phát âm avträdda 0 bình chọn
15/10/2018 avträdd [sv] phát âm avträdd 0 bình chọn
15/10/2018 omträdd [sv] phát âm omträdd 0 bình chọn
15/10/2018 omträder [sv] phát âm omträder 0 bình chọn
15/10/2018 omträtt [sv] phát âm omträtt 0 bình chọn
15/10/2018 omträdde [sv] phát âm omträdde 0 bình chọn
15/10/2018 påträdda [sv] phát âm påträdda 0 bình chọn
15/10/2018 omträdda [sv] phát âm omträdda 0 bình chọn
15/10/2018 Ganymedes [sv] phát âm Ganymedes 0 bình chọn
15/10/2018 oetiketterad [sv] phát âm oetiketterad 0 bình chọn