Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/06/2019 trävirke [sv] phát âm trävirke 0 bình chọn
25/06/2019 medsignatör [sv] phát âm medsignatör 0 bình chọn
25/06/2019 sladdrade [sv] phát âm sladdrade 0 bình chọn
25/06/2019 skalpera [sv] phát âm skalpera 0 bình chọn
25/06/2019 explosioner [sv] phát âm explosioner 0 bình chọn
25/06/2019 termosarna [sv] phát âm termosarna 0 bình chọn
25/06/2019 paltor [sv] phát âm paltor 0 bình chọn
25/06/2019 upptåg [sv] phát âm upptåg 0 bình chọn
25/06/2019 gering [sv] phát âm gering 0 bình chọn
25/06/2019 Sollerön [sv] phát âm Sollerön 0 bình chọn
25/06/2019 ratas [sv] phát âm ratas 0 bình chọn
25/06/2019 Anna König Jerlmyr [sv] phát âm Anna König Jerlmyr 0 bình chọn
19/06/2019 vågbron [sv] phát âm vågbron 0 bình chọn
19/06/2019 bockbron [sv] phát âm bockbron 0 bình chọn
18/06/2019 avgörelsen [sv] phát âm avgörelsen 0 bình chọn
18/06/2019 uppmanar [sv] phát âm uppmanar 0 bình chọn
18/06/2019 köldbrygga [sv] phát âm köldbrygga 0 bình chọn
18/06/2019 spishäll [sv] phát âm spishäll 0 bình chọn
18/06/2019 Johan Unenge [sv] phát âm Johan Unenge 0 bình chọn
17/06/2019 Bergsnäs [sv] phát âm Bergsnäs 0 bình chọn
17/06/2019 scharlakan [sv] phát âm scharlakan 0 bình chọn
17/06/2019 Suezkanalen [sv] phát âm Suezkanalen 0 bình chọn
17/06/2019 fimpen [sv] phát âm fimpen 0 bình chọn
17/06/2019 Stångby [sv] phát âm Stångby 0 bình chọn
17/06/2019 Öjaby [sv] phát âm Öjaby 0 bình chọn
17/06/2019 Sandsbro [sv] phát âm Sandsbro 0 bình chọn
17/06/2019 Västmannagatan [sv] phát âm Västmannagatan 0 bình chọn
17/06/2019 batiken [sv] phát âm batiken 0 bình chọn
17/06/2019 dammtrasor [sv] phát âm dammtrasor 0 bình chọn
17/06/2019 tjockpannkaka [sv] phát âm tjockpannkaka 0 bình chọn