Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/08/2018 huvudskakning [sv] phát âm huvudskakning 0 bình chọn
13/08/2018 planetarium [sv] phát âm planetarium 0 bình chọn
13/08/2018 blondhårig [sv] phát âm blondhårig 0 bình chọn
13/08/2018 temaområde [sv] phát âm temaområde 0 bình chọn
13/08/2018 anaforisk [sv] phát âm anaforisk 0 bình chọn
13/08/2018 deiktisk [sv] phát âm deiktisk 0 bình chọn
13/08/2018 Barnarp [sv] phát âm Barnarp 0 bình chọn
13/08/2018 Morelius [sv] phát âm Morelius 0 bình chọn
13/08/2018 sängvärme [sv] phát âm sängvärme 0 bình chọn
13/08/2018 lättfattlig [sv] phát âm lättfattlig 0 bình chọn
13/08/2018 kräkfärdig [sv] phát âm kräkfärdig 0 bình chọn
13/08/2018 korsvis [sv] phát âm korsvis 0 bình chọn
13/08/2018 civilist [sv] phát âm civilist 0 bình chọn
13/08/2018 liniment [sv] phát âm liniment 0 bình chọn
13/08/2018 glömskt [sv] phát âm glömskt 0 bình chọn
13/08/2018 flämtande [sv] phát âm flämtande 0 bình chọn
13/08/2018 ett huvud [sv] phát âm ett huvud 0 bình chọn
13/08/2018 Panphage [sv] phát âm Panphage 0 bình chọn
13/08/2018 svampinfektion [sv] phát âm svampinfektion 0 bình chọn
13/08/2018 blosset [sv] phát âm blosset 0 bình chọn
13/08/2018 handikappanpassad [sv] phát âm handikappanpassad 0 bình chọn
13/08/2018 absurdism [sv] phát âm absurdism 0 bình chọn
13/08/2018 stockholmsk [sv] phát âm stockholmsk 0 bình chọn
13/08/2018 klappstol [sv] phát âm klappstol 0 bình chọn
13/08/2018 förskjuts [sv] phát âm förskjuts 0 bình chọn
13/08/2018 hypertyreos [sv] phát âm hypertyreos 0 bình chọn
13/08/2018 tyreotoxikos [sv] phát âm tyreotoxikos 0 bình chọn
13/08/2018 nodös [sv] phát âm nodös 0 bình chọn
13/08/2018 deterritorialisering [sv] phát âm deterritorialisering 0 bình chọn
13/08/2018 kollaberande [sv] phát âm kollaberande 0 bình chọn