Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/12/2018 skördarna [sv] phát âm skördarna 0 bình chọn
03/12/2018 undertill [sv] phát âm undertill 0 bình chọn
03/12/2018 sinusknutan [sv] phát âm sinusknutan 0 bình chọn
03/12/2018 Investeringssparkonto [sv] phát âm Investeringssparkonto 0 bình chọn
03/12/2018 gomsöm [sv] phát âm gomsöm 0 bình chọn
03/12/2018 gombåge [sv] phát âm gombåge 0 bình chọn
03/12/2018 rammen [sv] phát âm rammen 0 bình chọn
03/12/2018 öronhåltagning [sv] phát âm öronhåltagning 0 bình chọn
03/12/2018 proteoglykaner [sv] phát âm proteoglykaner 0 bình chọn
03/12/2018 Ottoson [sv] phát âm Ottoson 0 bình chọn
03/12/2018 Papinniemi [sv] phát âm Papinniemi 0 bình chọn
03/12/2018 rothals [sv] phát âm rothals 0 bình chọn
03/12/2018 Infanterist [sv] phát âm Infanterist 0 bình chọn
03/12/2018 mufti [sv] phát âm mufti 0 bình chọn
03/12/2018 Sufism [sv] phát âm Sufism 0 bình chọn
03/12/2018 yrkesprofil [sv] phát âm yrkesprofil 0 bình chọn
03/12/2018 kvalet [sv] phát âm kvalet 0 bình chọn
03/12/2018 segmentera [sv] phát âm segmentera 0 bình chọn
03/12/2018 Satelliten [sv] phát âm Satelliten 0 bình chọn
03/12/2018 floder [sv] phát âm floder 0 bình chọn
03/12/2018 Ramsay [sv] phát âm Ramsay 0 bình chọn
03/12/2018 besvärliga [sv] phát âm besvärliga 0 bình chọn
20/11/2018 blomarrangemang [sv] phát âm blomarrangemang 0 bình chọn
20/11/2018 mosare [sv] phát âm mosare 0 bình chọn
20/11/2018 datakunskap [sv] phát âm datakunskap 0 bình chọn
20/11/2018 genkäromål [sv] phát âm genkäromål 0 bình chọn
20/11/2018 styckningsdel [sv] phát âm styckningsdel 0 bình chọn
20/11/2018 bardera [sv] phát âm bardera 0 bình chọn
20/11/2018 greppvänlig [sv] phát âm greppvänlig 0 bình chọn
20/11/2018 småputtra [sv] phát âm småputtra 0 bình chọn