Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/05/2019 delskåra [sv] phát âm delskåra 0 bình chọn
05/05/2019 brytskåra [sv] phát âm brytskåra 0 bình chọn
05/05/2019 konfusorisk [sv] phát âm konfusorisk 0 bình chọn
05/05/2019 näspetning [sv] phát âm näspetning 0 bình chọn
05/05/2019 behövlig [sv] phát âm behövlig 0 bình chọn
03/05/2019 Herodotos [sv] phát âm Herodotos 0 bình chọn
03/05/2019 guaifenesin [sv] phát âm guaifenesin 0 bình chọn
03/05/2019 rollkonflikt [sv] phát âm rollkonflikt 0 bình chọn
01/05/2019 utjämning [sv] phát âm utjämning 0 bình chọn
01/05/2019 Moshultamåla [sv] phát âm Moshultamåla 0 bình chọn
01/05/2019 David Dencik [sv] phát âm David Dencik 0 bình chọn
01/05/2019 hybridisering [sv] phát âm hybridisering 0 bình chọn
01/05/2019 Godby [sv] phát âm Godby 0 bình chọn
01/05/2019 olicensierad [sv] phát âm olicensierad 0 bình chọn
01/05/2019 bortsparkad [sv] phát âm bortsparkad 0 bình chọn
01/05/2019 Winbladh [sv] phát âm Winbladh 0 bình chọn
29/04/2019 knappcell [sv] phát âm knappcell 0 bình chọn
29/04/2019 överkryssad [sv] phát âm överkryssad 0 bình chọn
28/04/2019 hyperplasi [sv] phát âm hyperplasi 0 bình chọn
28/04/2019 kringutrustning [sv] phát âm kringutrustning 0 bình chọn
28/04/2019 interferon [sv] phát âm interferon 0 bình chọn
28/04/2019 parenteral [sv] phát âm parenteral 0 bình chọn
28/04/2019 cytostatikabehandling [sv] phát âm cytostatikabehandling 0 bình chọn
28/04/2019 brors [sv] phát âm brors 0 bình chọn
28/04/2019 Ahrnstedt [sv] phát âm Ahrnstedt 0 bình chọn
28/04/2019 Gyllgarn [sv] phát âm Gyllgarn 0 bình chọn
28/04/2019 chaperon [sv] phát âm chaperon 0 bình chọn
24/04/2019 uggleögon [sv] phát âm uggleögon 0 bình chọn
24/04/2019 knivkorg [sv] phát âm knivkorg 0 bình chọn
24/04/2019 Palatino [sv] phát âm Palatino 0 bình chọn