Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
18/04/2019 Lundsbrunn [sv] phát âm Lundsbrunn 0 bình chọn
18/04/2019 Degeberga [sv] phát âm Degeberga 0 bình chọn
18/04/2019 Svartmangatan [sv] phát âm Svartmangatan 0 bình chọn
18/04/2019 Väsman [sv] phát âm Väsman 0 bình chọn
18/04/2019 Erstagatan [sv] phát âm Erstagatan 0 bình chọn
18/04/2019 Vattubrinken [sv] phát âm Vattubrinken 0 bình chọn
18/04/2019 Sunnansjö [sv] phát âm Sunnansjö 0 bình chọn
18/04/2019 franchisetagare [sv] phát âm franchisetagare 0 bình chọn
18/04/2019 sätesrad [sv] phát âm sätesrad 0 bình chọn
18/04/2019 domedagsprofetia [sv] phát âm domedagsprofetia 0 bình chọn
18/04/2019 biogasbil [sv] phát âm biogasbil 0 bình chọn
18/04/2019 mercerisera [sv] phát âm mercerisera 0 bình chọn
11/04/2019 Bart [sv] phát âm Bart 0 bình chọn
11/04/2019 hudflikar [sv] phát âm hudflikar 0 bình chọn
11/04/2019 böjbar [sv] phát âm böjbar 0 bình chọn
11/04/2019 glidslem [sv] phát âm glidslem 0 bình chọn
11/04/2019 pajdegen [sv] phát âm pajdegen 0 bình chọn
07/04/2019 förrätt [sv] phát âm förrätt 0 bình chọn
07/04/2019 färsk [sv] phát âm färsk 0 bình chọn
07/04/2019 tronar [sv] phát âm tronar 0 bình chọn
07/04/2019 h & m [sv] phát âm h & m 0 bình chọn
07/04/2019 ljuskronan [sv] phát âm ljuskronan 0 bình chọn
07/04/2019 förrådet [sv] phát âm förrådet 0 bình chọn
07/04/2019 förråden [sv] phát âm förråden 0 bình chọn
07/04/2019 stolskjol [sv] phát âm stolskjol 0 bình chọn
07/04/2019 gummiraka [sv] phát âm gummiraka 0 bình chọn
07/04/2019 amplar [sv] phát âm amplar 0 bình chọn
05/04/2019 Zion Nybeck [sv] phát âm Zion Nybeck 0 bình chọn
05/04/2019 Kollin [sv] phát âm Kollin 0 bình chọn
05/04/2019 Streber [sv] phát âm Streber 0 bình chọn