Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
31/12/2018 Gävleborg [sv] phát âm Gävleborg 0 bình chọn
31/12/2018 län [sv] phát âm län 0 bình chọn
31/12/2018 trasig [sv] phát âm trasig 0 bình chọn
31/12/2018 krukmakarkonst [sv] phát âm krukmakarkonst 0 bình chọn
31/12/2018 maceration [sv] phát âm maceration 0 bình chọn
31/12/2018 tatami [sv] phát âm tatami 0 bình chọn
31/12/2018 säteriet [sv] phát âm säteriet 0 bình chọn
31/12/2018 olas [sv] phát âm olas 0 bình chọn
31/12/2018 Lysell [sv] phát âm Lysell 0 bình chọn
31/12/2018 Nerman [sv] phát âm Nerman 0 bình chọn
31/12/2018 Dan Kandell [sv] phát âm Dan Kandell 0 bình chọn
31/12/2018 underfundiga [sv] phát âm underfundiga 0 bình chọn
31/12/2018 riff [sv] phát âm riff 0 bình chọn
31/12/2018 triol [sv] phát âm triol 0 bình chọn
31/12/2018 Tidholm [sv] phát âm Tidholm 0 bình chọn
31/12/2018 låsvredet [sv] phát âm låsvredet 0 bình chọn
31/12/2018 elgravyrpenna [sv] phát âm elgravyrpenna 0 bình chọn
31/12/2018 diamantstiftspenna [sv] phát âm diamantstiftspenna 0 bình chọn
31/12/2018 tuggmotstånd [sv] phát âm tuggmotstånd 0 bình chọn
31/12/2018 Edelfeldt [sv] phát âm Edelfeldt 0 bình chọn
25/12/2018 odlingen [sv] phát âm odlingen 0 bình chọn
25/12/2018 hjulångare [sv] phát âm hjulångare 0 bình chọn
25/12/2018 jullekarna [sv] phát âm jullekarna 0 bình chọn
25/12/2018 julgransplundringar [sv] phát âm julgransplundringar 0 bình chọn
25/12/2018 julfriden [sv] phát âm julfriden 0 bình chọn
25/12/2018 hjulbultarna [sv] phát âm hjulbultarna 0 bình chọn
25/12/2018 Mählqvist [sv] phát âm Mählqvist 0 bình chọn
24/12/2018 carols [sv] phát âm carols 0 bình chọn
24/12/2018 pariserhjulet [sv] phát âm pariserhjulet 0 bình chọn
24/12/2018 vargstam [sv] phát âm vargstam 0 bình chọn