Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/09/2018 mentaliteter [sv] phát âm mentaliteter 0 bình chọn
20/09/2018 kaklad [sv] phát âm kaklad 0 bình chọn
20/09/2018 gungflyet [sv] phát âm gungflyet 0 bình chọn
20/09/2018 meningiter [sv] phát âm meningiter 0 bình chọn
20/09/2018 strösslet [sv] phát âm strösslet 0 bình chọn
20/09/2018 adressrad [sv] phát âm adressrad 0 bình chọn
20/09/2018 självreflekterande [sv] phát âm självreflekterande 0 bình chọn
19/09/2018 tänjt [sv] phát âm tänjt 0 bình chọn
19/09/2018 stuteri [sv] phát âm stuteri 0 bình chọn
19/09/2018 sockerfabrikerna [sv] phát âm sockerfabrikerna 0 bình chọn
19/09/2018 Ganglierna [sv] phát âm Ganglierna 0 bình chọn
19/09/2018 vindspel [sv] phát âm vindspel 0 bình chọn
19/09/2018 kluckande [sv] phát âm kluckande 0 bình chọn
19/09/2018 gummifabrik [sv] phát âm gummifabrik 0 bình chọn
19/09/2018 sockerfabrik [sv] phát âm sockerfabrik 0 bình chọn
19/09/2018 gummifabrikerna [sv] phát âm gummifabrikerna 0 bình chọn
19/09/2018 gummifabriker [sv] phát âm gummifabriker 0 bình chọn
19/09/2018 gummifabriken [sv] phát âm gummifabriken 0 bình chọn
19/09/2018 sockerfabriken [sv] phát âm sockerfabriken 0 bình chọn
19/09/2018 sockerfabriker [sv] phát âm sockerfabriker 0 bình chọn
19/09/2018 paddfiskar [sv] phát âm paddfiskar 0 bình chọn
19/09/2018 hundfisk [sv] phát âm hundfisk 0 bình chọn
19/09/2018 paddfiskarna [sv] phát âm paddfiskarna 0 bình chọn
19/09/2018 svärdfisken [sv] phát âm svärdfisken 0 bình chọn
19/09/2018 paddisken [sv] phát âm paddisken 0 bình chọn
19/09/2018 paddfisk [sv] phát âm paddfisk 0 bình chọn
19/09/2018 svärdfiskarna [sv] phát âm svärdfiskarna 0 bình chọn
19/09/2018 hundfiskarna [sv] phát âm hundfiskarna 0 bình chọn
19/09/2018 hundfiskar [sv] phát âm hundfiskar 0 bình chọn
19/09/2018 hundfisken [sv] phát âm hundfisken 0 bình chọn