Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/08/2019 Rudolf Kjellén [sv] phát âm Rudolf Kjellén 0 bình chọn
19/08/2019 Flyman [sv] phát âm Flyman 0 bình chọn
19/08/2019 Sahlander [sv] phát âm Sahlander 0 bình chọn
19/08/2019 Burstedt [sv] phát âm Burstedt 0 bình chọn
19/08/2019 Ballofix [sv] phát âm Ballofix 0 bình chọn
19/08/2019 öronmuffar [sv] phát âm öronmuffar 0 bình chọn
19/08/2019 vallmokapsel [sv] phát âm vallmokapsel 0 bình chọn
31/07/2019 nederländsktalande [sv] phát âm nederländsktalande 0 bình chọn
31/07/2019 bengali [sv] phát âm bengali 0 bình chọn
31/07/2019 Ravlunda [sv] phát âm Ravlunda 0 bình chọn
31/07/2019 tarpan [sv] phát âm tarpan 0 bình chọn
31/07/2019 Skytterörelsen [sv] phát âm Skytterörelsen 0 bình chọn
31/07/2019 priffe [sv] phát âm priffe 0 bình chọn
31/07/2019 katalanska [sv] phát âm katalanska 0 bình chọn
31/07/2019 assamesiska [sv] phát âm assamesiska 0 bình chọn
31/07/2019 singalesiska [sv] phát âm singalesiska 0 bình chọn
31/07/2019 oavlönad [sv] phát âm oavlönad 0 bình chọn
31/07/2019 tjingeling [sv] phát âm tjingeling 0 bình chọn
31/07/2019 höfterfäst [sv] phát âm höfterfäst 0 bình chọn
31/07/2019 penningplacerare [sv] phát âm penningplacerare 0 bình chọn
31/07/2019 oriya [sv] phát âm oriya 0 bình chọn
03/07/2019 kassarörelse [sv] phát âm kassarörelse 0 bình chọn
03/07/2019 lottarörelsen [sv] phát âm lottarörelsen 0 bình chọn
03/07/2019 lottarörelser [sv] phát âm lottarörelser 0 bình chọn
03/07/2019 lottarörelse [sv] phát âm lottarörelse 0 bình chọn
03/07/2019 böljerörelser [sv] phát âm böljerörelser 0 bình chọn
03/07/2019 böljerörelsen [sv] phát âm böljerörelsen 0 bình chọn
03/07/2019 linjerörelsen [sv] phát âm linjerörelsen 0 bình chọn
03/07/2019 flankrörelserna [sv] phát âm flankrörelserna 0 bình chọn
03/07/2019 spräcker [sv] phát âm spräcker 0 bình chọn