Thành viên:

pernys32

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của pernys32

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/06/2019 ingrodd [sv] phát âm ingrodd 0 bình chọn
01/06/2019 isvulkan [sv] phát âm isvulkan 0 bình chọn
01/06/2019 infarande [sv] phát âm infarande 0 bình chọn
01/06/2019 nasalt [sv] phát âm nasalt 0 bình chọn
01/06/2019 tuggummibubbla [sv] phát âm tuggummibubbla 0 bình chọn
01/06/2019 Ojmjakon [sv] phát âm Ojmjakon 0 bình chọn
01/06/2019 avklippning [sv] phát âm avklippning 0 bình chọn
01/06/2019 rumsnyckel [sv] phát âm rumsnyckel 0 bình chọn
01/06/2019 inopererad [sv] phát âm inopererad 0 bình chọn
01/06/2019 arketypisk [sv] phát âm arketypisk 0 bình chọn
01/06/2019 bandat [sv] phát âm bandat 0 bình chọn
01/06/2019 Brandoné [sv] phát âm Brandoné 0 bình chọn
01/06/2019 Lagomlandet [sv] phát âm Lagomlandet 0 bình chọn
01/06/2019 morgonmöte [sv] phát âm morgonmöte 0 bình chọn
01/06/2019 kvarka [sv] phát âm kvarka 0 bình chọn
01/06/2019 kolsäcken [sv] phát âm kolsäcken 0 bình chọn
01/06/2019 Taurusbergen [sv] phát âm Taurusbergen 0 bình chọn
01/06/2019 Riksgatan [sv] phát âm Riksgatan 0 bình chọn
01/06/2019 Filip Hjelmland [sv] phát âm Filip Hjelmland 0 bình chọn
01/06/2019 Johan Schinkler [sv] phát âm Johan Schinkler 0 bình chọn
01/06/2019 programvaruingenjör [sv] phát âm programvaruingenjör 0 bình chọn
01/06/2019 Anders Bodegård [sv] phát âm Anders Bodegård 0 bình chọn
01/06/2019 Lennert [sv] phát âm Lennert 0 bình chọn
23/05/2019 griot [sv] phát âm griot 0 bình chọn
23/05/2019 listeria [sv] phát âm listeria 0 bình chọn
21/05/2019 ozonskikt [sv] phát âm ozonskikt 0 bình chọn
21/05/2019 Fridleiv Ragnarsson [sv] phát âm Fridleiv Ragnarsson 0 bình chọn
21/05/2019 sololjan [sv] phát âm sololjan 0 bình chọn
21/05/2019 redskapsgymnastik [sv] phát âm redskapsgymnastik 0 bình chọn
21/05/2019 guldmedaljörer [sv] phát âm guldmedaljörer 0 bình chọn